Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16175
Title: Công nghệ hướng đối tượng và ứng dụng phát triển hệ thống quản lý khách hàng trước và sau khi bán hàng của doanh nghiệp
Authors: Lê, Thị Châu
Keywords: Công nghệ phần mềm;Công nghệ thông tin;Doanh Nghiệp;Quản lý khách hàng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 153 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16175
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02531.pdf
  • Description : 
  • Size : 256.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.