Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16180
Title: Nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA
Authors: Hồ, Văn Hương
Nguyễn, Tất Thắng
Keywords: An toàn dữ liệu;Công nghệ thông tin;Thông tin di động
Issue Date: 2009
Citation: Nguyễn, T. T. (2009). Nghiên cứu giải pháp bảo mật thông tin di động sử dụng công nghệ CDMA. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống thông tin di động CDMA (Code Division Multiple Access: Đa truy nhập phân chia theo mã): trình bày khái quát về mạng thông tin di động CDMA, lý thuyết đa truy nhập phân chia theo mã, lý thuyết trải phổ và một số vấn đề về đảm bảo an toàn thông tin di động. Mã hóa thông tin: trình bày lý thuyết mã hóa thông tin, giới thiệu mật mã khóa đối xứng và mật mã khóa công khai; một số hệ mật mã thông dụng (RSA, Elliptic). Giải pháp bảo mật thông tin của mạng thông tin di động CDMA: trình bày các giải pháp bảo mật thông tin di động CDMA trên thế giới hiện nay, hiện trạng và sự mất an toàn của các mạng thông tin di động CDMA tại Việt Nam; trình bày giải pháp và xây dựng ứng dụng bảo mật thông tin di động CDMA.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16180
Language: vi
Format Extent: 12 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02538.pdf
  • Description : 
  • Size : 200.99 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.