Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16186
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp quận của thành phố Hà Nội trong giai đoạn
Authors: Lưu, Tiến Minh
Keywords: Chính quyền cấp quận;Hà Nội;Luật hành chính;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 125 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16186
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02545.pdf
  • Description : 
  • Size : 294.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.