Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16188
Title: Hoàn thiện thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự trong quá trình cải cách tư pháp hiện nay
Authors: Nguyễn, Hữu Tuấn
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thủ tục tố tụng;Tòa án hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16188
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02547.pdf
  • Description : 
  • Size : 314.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.