Vận dụng triết lý đạo Phật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Hoa Sen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17194Vận dụng triết lý đạo Phật trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Hoa Sen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17194