Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
dc.contributor.authorPhạm, Thị Đào-
dc.date.accessioned2017-02-28T03:36:30Z-
dc.date.available2017-02-28T03:36:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationPhạm, Thị Đào. (2016). Tồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phục. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17207-
dc.description.abstractPhân tích nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng tồn đọng án dân sự nhiều như hiện nay ở Việt Nam. Các giải pháp đƣa ra để khắc phục tình trạng này là gì. Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, tác giả cho rằng cần đi trúng vấn đề, cần tìm hiểu, đưa ra các luận chứng khoa học làm sáng tỏ các luận điểm khoa học, tương ứng với các nguyên nhân của thực trạng án tồn đọng như sau: Tồn đọng án dân sự nhiều một phần xuất phát từ nguyên nhân pháp luật về THADS còn nhiều bất cập, vướng mắc. Tồn đọng án dân sự nhiều còn do các nguồn lực bảo đảm cơ bản cho công tác THADS chưa tương xứng. Tồn đọng án dân sự nhiều xuất phát từ bản án chưa thực sự khách quan, công bằng và xa rời thực tế của Tòa án. Tồn đọng án dân sự nhiều còn do ý thức chấp hành pháp luật của ngƣời dân chưa cao. Tồn đọng án dân sự nhiều do thiếu sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành chức năng.-
dc.format.extent113 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectThi hành án (Pháp luật)en_US
dc.subjectLuật dân sựen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.titleTồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phụcen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007624.pdf
  • Size : 425,82 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Minh Tuấn-
  dc.contributor.authorPhạm, Thị Đào-
  dc.date.accessioned2017-02-28T03:36:30Z-
  dc.date.available2017-02-28T03:36:30Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationPhạm, Thị Đào. (2016). Tồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phục. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17207-
  dc.description.abstractPhân tích nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng tồn đọng án dân sự nhiều như hiện nay ở Việt Nam. Các giải pháp đƣa ra để khắc phục tình trạng này là gì. Để trả lời câu hỏi nghiên cứu này, tác giả cho rằng cần đi trúng vấn đề, cần tìm hiểu, đưa ra các luận chứng khoa học làm sáng tỏ các luận điểm khoa học, tương ứng với các nguyên nhân của thực trạng án tồn đọng như sau: Tồn đọng án dân sự nhiều một phần xuất phát từ nguyên nhân pháp luật về THADS còn nhiều bất cập, vướng mắc. Tồn đọng án dân sự nhiều còn do các nguồn lực bảo đảm cơ bản cho công tác THADS chưa tương xứng. Tồn đọng án dân sự nhiều xuất phát từ bản án chưa thực sự khách quan, công bằng và xa rời thực tế của Tòa án. Tồn đọng án dân sự nhiều còn do ý thức chấp hành pháp luật của ngƣời dân chưa cao. Tồn đọng án dân sự nhiều do thiếu sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành chức năng.-
  dc.format.extent113 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectThi hành án (Pháp luật)en_US
  dc.subjectLuật dân sựen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.titleTồn đọng án dân sự trong thi hành án ở Việt Nam hiện nay - Các giải pháp khắc phụcen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 00050007624.pdf
  • Size : 425,82 kB

  • Format : Adobe PDF