Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMai, Thị Hương-
dc.contributor.authorVũ, Thanh Việt-
dc.date.accessioned2017-02-28T08:08:35Z-
dc.date.available2017-02-28T08:08:35Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationVũ, Thanh Việt. (2008). Truyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17228-
dc.description.abstractNghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Namen_US
dc.format.extent116 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
dc.subjectTruyện ngắnen_US
dc.subjectTự lực văn đoànen_US
dc.titleTruyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lamen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01117.pdf
  • Size : 438,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorMai, Thị Hương-
  dc.contributor.authorVũ, Thanh Việt-
  dc.date.accessioned2017-02-28T08:08:35Z-
  dc.date.available2017-02-28T08:08:35Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationVũ, Thanh Việt. (2008). Truyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17228-
  dc.description.abstractNghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Namen_US
  dc.format.extent116 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectNghiên cứu văn họcen_US
  dc.subjectTruyện ngắnen_US
  dc.subjectTự lực văn đoànen_US
  dc.titleTruyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lamen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01117.pdf
  • Size : 438,53 kB

  • Format : Adobe PDF