Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17310
Title: Xác định điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thúy Nga
Keywords: Quản lý khoa học;Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Cơ chế tự chủ
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 108 tr.
Abstract: Nghiên cứu các vấn đề khung lý thuyết để làm sáng tỏ khái niệm về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức R&D (Nghiên cứu và phát triển). Khảo sát hoạt động của các tổ chức R&D thuộc Viện KH&CN Việt Nam trong 3 năm gần đây, xác định các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 3 Viện nghiên cứu chuyên ngành là Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hóa học, Viện Khoa học Năng lượng. Đánh giá chung về các điều kiện chuyển đổi sang cơ chế mới ở Viện KH&CN Việt Nam, từ đó nêu một số khuyến nghị đối với các chính sách của Nhà nước và đối với Viện KH&CN Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17310
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01327.pdf
  • Description : 
  • Size : 393.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.