Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17330
Title: Thế giới nhân vật trong sáng tác của Tạ Duy Anh
Authors: Phạm, Quỳnh Dương
Keywords: Nghiên cứu văn học;Văn học Việt Nam;Tạ, Duy Anh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 107 tr.
Abstract: : Tìm hiểu về cuộc đời, hành trình sáng tác và sự đổi mới sáng tác của Tạ Duy Anh. Nghiên cứu một cách có hệ thống về thế giới nhân vật đa dạng trong sáng tác của Tạ Duy Anh để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về thế giới nhân vật đồng thời khẳng định thành công cũng như hạn chế trong sáng tác của nhà văn. Tìm hiểu sử đổi mới về tư duy nghệ thuật - ở đây là nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các tác phẩm của Tạ Duy Anh: nghệ thuật xây dựng nhân vật được thể hiện ở việc khắc hoạ nhân vật qua ngôn ngữ, giọng điệu, sự trần thuật người kể chuyện - tác giả, với bút pháp huyền thoại và sử dụng một số mô típ quen thuộc như mô típ "tội ác và trừng phạt", mô típ tình yêu cứu rỗi. Qua đó khẳng định vị trí của nhà văn và ghi nhận đóng góp của nhà văn Tạ Duy Anh đối với văn xuôi thời kỳ đổi mới
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17330
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01356.pdf
  • Description : 
  • Size : 138.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.