Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17351
Title: Công ước Berne và việc thực hiện trong lĩnh vực xuất bản ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Hương Giang
Keywords: Công ước Berne;Xuất bản;Quyền tác giả
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 165 tr.
Abstract: Trình bày lịch sử hình thành, phát triển và nội dung của Công ước Berne - Công ước quốc tế về bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. Khẳng định Việt Nam gia nhập Công ước Berne là cần thiết, phù hợp với sự phát triển quốc gia và hội nhập quốc tế. Khái quát quá trình hoạt động xuất bản của ngành Xuất bản Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá về bảo hộ quyền tác giả - trước và sau khi thực hiện Công ước Berne. Tìm hiểu tình hình thực hiện Công ước Berne trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam: những kết quả ban đầu, những vấn đề đặt ra, một số giải pháp và triển vọng thực hiện Công ước Berne trong thời gian tới
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17351
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01382.pdf
  • Description : 
  • Size : 186.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.