Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan, Văn Hùng-
dc.contributor.authorNgô, Quang Duy-
dc.date.accessioned2017-03-06T07:31:31Z-
dc.date.available2017-03-06T07:31:31Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationNgô, Q. D. (2008). Phát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17529-
dc.description.abstractTrình bày một số khái niệm về du lịch biển đảo. Phân tích hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo. Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật để đánh giá một cách tương đối đầy đủ tiềm năng du lịch của Vân Đồn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại địa bàn: công tác quản lý nhà nước về du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch. Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch khu vực này như giải pháp về công tác quy hoạch, về phát triển sản phẩm du lịch, về đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, về cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư, về xúc tiến quảng bá, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, về công tác kiểm tra đánh giá, các giải pháp phối hợp liên ngành để phát triển du lịchen_US
dc.format.extent20 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBiển đảo Vân Đồnen_US
dc.subjectDu lịch họcen_US
dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
dc.subjectQuảng Ninhen_US
dc.titlePhát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninhen_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.lic338.4791 NG-D 2008 / V-L2/01434-
dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Du lịch học-
dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01434.pdf
  • Size : 397,2 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhan, Văn Hùng-
  dc.contributor.authorNgô, Quang Duy-
  dc.date.accessioned2017-03-06T07:31:31Z-
  dc.date.available2017-03-06T07:31:31Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationNgô, Q. D. (2008). Phát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17529-
  dc.description.abstractTrình bày một số khái niệm về du lịch biển đảo. Phân tích hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo. Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật để đánh giá một cách tương đối đầy đủ tiềm năng du lịch của Vân Đồn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại địa bàn: công tác quản lý nhà nước về du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch. Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch khu vực này như giải pháp về công tác quy hoạch, về phát triển sản phẩm du lịch, về đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, về cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư, về xúc tiến quảng bá, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, về công tác kiểm tra đánh giá, các giải pháp phối hợp liên ngành để phát triển du lịchen_US
  dc.format.extent20 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBiển đảo Vân Đồnen_US
  dc.subjectDu lịch họcen_US
  dc.subjectPhát triển Du lịchen_US
  dc.subjectQuảng Ninhen_US
  dc.titlePhát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninhen_US
  dc.typeThesisen_US
  dc.identifier.lic338.4791 NG-D 2008 / V-L2/01434-
  dc.description.degreeLuận văn chuyên ngành Du lịch học-
  dc.contributor.schoolĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01434.pdf
  • Size : 397,2 kB

  • Format : Adobe PDF