Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Xanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Lan Dung-
dc.date.accessioned2017-03-06T07:48:31Z-
dc.date.available2017-03-06T07:48:31Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationNguyễn, L. D. (2008). Sự ra đời và hoạt động của Hội Khai trí tiến đức giai đoạn 1919-1925. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17537-
dc.description.abstractKhái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện pháp mà chính quyền thực dân khởi xướng ra nhằm áp dụng một chính sách hợp tác với người bản xứ, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho văn hóa của Pháp. Đồng thời, qua Hội Khai trí tiến đức, những vấn đề có tính dân tộc phần nào đã được khơi dậy, đánh thức niềm tự tôn dân tộc của người Việt Namen_US
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectHội Khai trí tiến đứcen_US
dc.subjectLịch sử Việt Namen_US
dc.subjectThời Pháp thuộcen_US
dc.titleSự ra đời và hoạt động của Hội Khai trí tiến đức giai đoạn 1919-1925en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01439.pdf
  • Size : 314,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Xanh-
  dc.contributor.authorNguyễn, Lan Dung-
  dc.date.accessioned2017-03-06T07:48:31Z-
  dc.date.available2017-03-06T07:48:31Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citationNguyễn, L. D. (2008). Sự ra đời và hoạt động của Hội Khai trí tiến đức giai đoạn 1919-1925. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17537-
  dc.description.abstractKhái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện pháp mà chính quyền thực dân khởi xướng ra nhằm áp dụng một chính sách hợp tác với người bản xứ, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho văn hóa của Pháp. Đồng thời, qua Hội Khai trí tiến đức, những vấn đề có tính dân tộc phần nào đã được khơi dậy, đánh thức niềm tự tôn dân tộc của người Việt Namen_US
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectHội Khai trí tiến đứcen_US
  dc.subjectLịch sử Việt Namen_US
  dc.subjectThời Pháp thuộcen_US
  dc.titleSự ra đời và hoạt động của Hội Khai trí tiến đức giai đoạn 1919-1925en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01439.pdf
  • Size : 314,03 kB

  • Format : Adobe PDF