Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17549
Title: Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp
Authors: Hoàng, Văn Tuấn
Keywords: Chiến tranh Đông Dương;Lịch sử Việt Nam;Thực dân Pháp
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 115 tr.
Abstract: Tìm hiểu những quan điểm của người Pháp về tình hình Đông Dương trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 và quá trình chuẩn bị trở lại xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp để thấy được nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh Đông Dương. Trình bày quá trình diễn biến của chiến tranh: nêu lên cách nhìn nhận của người Pháp về những diễn biến chủ yếu của cuộc chiến trên các mặt: hoạt động quân sự và chính trị của Pháp trong giai đoạn 1946-1950; những cố gắng không thành công của Pháp trong những năm 1951-1953 và về chiến dịch Đông - Xuân năm 1953-1954. Trình bày những nhận định của người Pháp về các vấn đề liên quan đến sự quốc tế hoá chiến tranh Đông Dương, những mối quan hệ giữa các bên tham chiến với các nước lớn trên thế giới, về giải pháp kết thúc chiến tranh cũng như những đánh giá về tác động của cuộc chiến đối với nước Pháp
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17549
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01450.pdf
  • Description : 
  • Size : 386.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.