Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoàng, Ngọc Quang-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Anh-
dc.date.accessioned2017-03-07T08:33:01Z-
dc.date.available2017-03-07T08:33:01Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2016). Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17588-
dc.description.abstractPhân tích, đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.-
dc.format.extent32 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuỹ môi trường-
dc.subjectTập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản-
dc.titleĐánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050003244.pdf
  • Size : 560,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorHoàng, Ngọc Quang-
  dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Anh-
  dc.date.accessioned2017-03-07T08:33:01Z-
  dc.date.available2017-03-07T08:33:01Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationNguyễn, N. A. (2016). Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17588-
  dc.description.abstractPhân tích, đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Nghiên cứu, đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.-
  dc.format.extent32 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectQuỹ môi trường-
  dc.subjectTập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản-
  dc.titleĐánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 01050003244.pdf
  • Size : 560,31 kB

  • Format : Adobe PDF