Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.advisorPhan, Phương Thảo-
dc.contributor.authorTống, Văn Lợi-
dc.date.accessioned2017-03-08T08:43:10Z-
dc.date.available2017-03-08T08:43:10Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationTống, V. L. (2009). Hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17616-
dc.description.abstractNghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội cuối thế kỷ XIX, quy hoạch Hà Nội cuối XIX qua bản đồ Pháp, và sự thay đổi cảnh quan đô thị 20 năm cuối thế kỷ XIX như: cảnh quan tự nhiên, phố cổ và làng xã ven đôen_US
dc.format.extent32 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectBản đồen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectThăng Longen_US
dc.subjectViệt Nam họcen_US
dc.titleHệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIXen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01483.pdf
  • Size : 588,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.advisorPhan, Phương Thảo-
  dc.contributor.authorTống, Văn Lợi-
  dc.date.accessioned2017-03-08T08:43:10Z-
  dc.date.available2017-03-08T08:43:10Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationTống, V. L. (2009). Hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17616-
  dc.description.abstractNghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội cuối thế kỷ XIX, quy hoạch Hà Nội cuối XIX qua bản đồ Pháp, và sự thay đổi cảnh quan đô thị 20 năm cuối thế kỷ XIX như: cảnh quan tự nhiên, phố cổ và làng xã ven đôen_US
  dc.format.extent32 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectBản đồen_US
  dc.subjectHà Nộien_US
  dc.subjectThăng Longen_US
  dc.subjectViệt Nam họcen_US
  dc.titleHệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIXen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01483.pdf
  • Size : 588,76 kB

  • Format : Adobe PDF