Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Phú Thành-
dc.date.accessioned2017-03-09T02:40:06Z-
dc.date.available2017-03-09T02:40:06Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citation101 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17623-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân tích những thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu, từ đó đưa ra những điều kiện đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu gồm: đảm bảo về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đầu tư cho việc ứng dụng. Đề xuất những khuyến nghị: cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; quản lý Bộ, ngành; các lưu trữ hiện hành nhằm phát triển ứng dụng CNTT này trong thực tếen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectChỉnh lý tài liệuen_US
dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
dc.subjectLưu trữ hiện hànhen_US
dc.subjectTổ chức lưu trữen_US
dc.titleNghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hànhen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01491.pdf
  • Size : 323,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Phú Thành-
  dc.date.accessioned2017-03-09T02:40:06Z-
  dc.date.available2017-03-09T02:40:06Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citation101 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17623-
  dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân tích những thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu, từ đó đưa ra những điều kiện đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu gồm: đảm bảo về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đầu tư cho việc ứng dụng. Đề xuất những khuyến nghị: cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; quản lý Bộ, ngành; các lưu trữ hiện hành nhằm phát triển ứng dụng CNTT này trong thực tếen_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectChỉnh lý tài liệuen_US
  dc.subjectCông nghệ thông tinen_US
  dc.subjectLưu trữ hiện hànhen_US
  dc.subjectTổ chức lưu trữen_US
  dc.titleNghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hànhen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01491.pdf
  • Size : 323,92 kB

  • Format : Adobe PDF