Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Mạnh Lợi-
dc.contributor.authorBùi, Thị Hạnh-
dc.date.accessioned2017-03-09T04:14:45Z-
dc.date.available2017-03-09T04:14:45Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBùi, T. H. (2009). Thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viện hiện nay (Qua khảo sát tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17656-
dc.description.abstractXác định hiểu biết của sinh viên về các vấn đề sinh sản và tránh thai, tiếp cận với các nơi cung cấp các biện pháp tránh thai (BPTT); hiểu biết về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS) nói trên. Tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc nhận thông tin về các BPTT, đối với vấn đề QHTD trước hôn nhân. Tìm hiểu hành vi chăm sóc SKSS của sinh viên thông qua hành vi QHTD và sử dụng BPTT khi QHTD. Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên trong vấn đề chăm sóc SKSSen_US
dc.format.extent17 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectXã hội họcen_US
dc.subjectChăm sóc sức khỏe sinh sảnen_US
dc.subjectSinh viênen_US
dc.titleThực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viện hiện nay (Qua khảo sát tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01737.pdf
  • Size : 144,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Mạnh Lợi-
  dc.contributor.authorBùi, Thị Hạnh-
  dc.date.accessioned2017-03-09T04:14:45Z-
  dc.date.available2017-03-09T04:14:45Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationBùi, T. H. (2009). Thực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viện hiện nay (Qua khảo sát tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17656-
  dc.description.abstractXác định hiểu biết của sinh viên về các vấn đề sinh sản và tránh thai, tiếp cận với các nơi cung cấp các biện pháp tránh thai (BPTT); hiểu biết về HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS) nói trên. Tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc nhận thông tin về các BPTT, đối với vấn đề QHTD trước hôn nhân. Tìm hiểu hành vi chăm sóc SKSS của sinh viên thông qua hành vi QHTD và sử dụng BPTT khi QHTD. Đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên trong vấn đề chăm sóc SKSSen_US
  dc.format.extent17 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectXã hội họcen_US
  dc.subjectChăm sóc sức khỏe sinh sảnen_US
  dc.subjectSinh viênen_US
  dc.titleThực trạng hiểu biết, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe sinh sản của sinh viện hiện nay (Qua khảo sát tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Bách khoa Hà Nội)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01737.pdf
  • Size : 144,09 kB

  • Format : Adobe PDF