Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17704
Title: Hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn – Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Thị Dự
Keywords: Đồ Sơn;Khách sạn;Du lịch;Hải Phòng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao. Tổng quan về du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng, nghiên cứu và làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống các khách sạn 2 sao ở nơi đây. Đánh giá những thành công, vướng mắc chủ yếu và nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn. Đề xuất một số giải pháp: tăng cường vai trò của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch tại Đồ Sơn - Hải Phòng; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú của các khách sạn nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17704
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01775.pdf
  • Description : 
  • Size : 383.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.