Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Phạm Hùng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Lan-
dc.date.accessioned2017-03-09T08:20:27Z-
dc.date.available2017-03-09T08:20:27Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2009). Nghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17714-
dc.description.abstractKhái quát sự ra đời của đạo Phật, giáo lý đạo Phật và sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc của phái Thiền Tông và các phương pháp tu thiền của phái Thiền Tông tại Việt Nam. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của du lịch thiền và đưa ra một số hoạt động du lịch thiền ở một số nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu về các điều kiện và khả năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam như: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, lao động, nguồn khách và chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện trên. Đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và khai thác du lịch thiền ở Việt Nam trong thời gian tới như: xây dựng tour du lịch Thiền Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Hà Nội; Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Hà Nội; các biện pháp tăng cường điều kiện phát triển du lịch Thiềnen_US
dc.format.extent13 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectDu lịch thiềnen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectDu lịch họcen_US
dc.titleNghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Namen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01782.pdf
  • Size : 267,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Phạm Hùng-
  dc.contributor.authorNguyễn, Thùy Lan-
  dc.date.accessioned2017-03-09T08:20:27Z-
  dc.date.available2017-03-09T08:20:27Z-
  dc.date.issued2009-
  dc.identifier.citationNguyễn, T. L. (2009). Nghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17714-
  dc.description.abstractKhái quát sự ra đời của đạo Phật, giáo lý đạo Phật và sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc của phái Thiền Tông và các phương pháp tu thiền của phái Thiền Tông tại Việt Nam. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của du lịch thiền và đưa ra một số hoạt động du lịch thiền ở một số nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu về các điều kiện và khả năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam như: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, lao động, nguồn khách và chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện trên. Đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và khai thác du lịch thiền ở Việt Nam trong thời gian tới như: xây dựng tour du lịch Thiền Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Hà Nội; Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Hà Nội; các biện pháp tăng cường điều kiện phát triển du lịch Thiềnen_US
  dc.format.extent13 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectDu lịch thiềnen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.subjectDu lịch họcen_US
  dc.titleNghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Namen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • V_L2_01782.pdf
  • Size : 267,11 kB

  • Format : Adobe PDF