Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Fontaine, Henri (2017)

  • Roderick Impey Murchison là một trong những nhà địa chất và địa lý quan trọng của thế kỷ 19 ở nước Anh. Ông là người đầu tiên đặt tên và mô tả kỷ Silur, Devon (cùng với Adam Sedgwick) và Permi.

  • Article


  • Authors: Fontaine, Henri (2017)

  • Nhà địa chất được xem là người lãnh đạo ngành địa chất của nước Đức.

  • Article


  • Authors: Fontaine, Henri (2017)

  • Nhà địa vật lý và địa chất của Canada, là người đã mở đường cho thuyết kiến tạo mảng