Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Article


  • Authors: Nguyễn, Khắc Vinh; Bùi, Đức Thắng (2017)

  • Liên hiệp hội Các Khoa học Địa chất Quốc tế (International Union of Geological Sciences – IUGS) là một trong những tổ chức khoa học phi chính phủ lớn nhất và năng động nhất trên thế giới. Được thành lập từ năm 1961, IUGS là thành viên của Hội đồng các Hiệp hội Khoa học Quốc tế (International Council of Scientific Unions).