Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Article


  • Authors: Trần, Nghi (2017)

  • Cấu tạo là đặc tính sắp xếp các hợp phần tạo đá trong không gian và quan hệ giữa chúng với nhau. Nhận biết cấu tạo đá trầm tích nhờ sự thay đổi về độ hạt, màu sắc và thành phần khoáng vật. Sự thay đổi đó là kết quả của quan hệ nhân quả giữa chế độ động lực của môi trường (nước và gió) và quy luật sắp xếp của các hợp phần tạo đá. Có thể chia cấu tạo đá trầm tích ra làm hai nhóm: - Cấu tạo trong lớp. - Cấu tạo trên mặt lớp.