Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1399]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1399
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2016)

 • Dựa trên lí thuyết phiếm hàm mật độ, chúng tôi đã nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và tính chất từ của một số vật liệu từ d° dựa trên các bon dạng đơn phân tử, dạng cặp phân từ (dimer) và dạng bánh kẹp (sandwich). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nguyên tử các bon có thể kết họp với một số phân tử phi từ khác như H, o , N và s để tạo thành các phân tử từ tính. Tuy nhiên, khi các phân tử này kết cặp với nhau để tạo thành dạng dimer thì hình thành tương tác phản sắt từ do sự phủ lấp trực tiếp của các trạng thái giữa các phân tử. Hệ quả là mô men từ tổng cộng ở dạng dimer bằng 0. Để tránh sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái (pi=3,14) của các phân...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Thành (2016)

 • Hệ thống hoá, hấp thu và phát triển các lý thuyết hiện đại về kinh tế vĩ mô, chính sách bình ổn vĩ mô, lý thuyết tăng trưởng tối ưu, kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở, tài chính công, chính sách công nghiệp hoá và tăng trưởng công nghệ, vốn con người và chảy máu chất xám, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bào vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề căn bản về nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô cùa Việt Nam hiện nay (công cụ, phương pháp, cách tổ chức và thực hiện) Xây dựng có chọn lọc một số chỉ số vĩ mô tương đối độc lập, để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình kinh tế và chính sá...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Đề tài khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, vị trí, vai trò, tiêu chí đánh giá, phương thức thực hiện, yêu cầu thực tiễn... của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ nói chung, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí trong nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên truyền thông internet. Trên cơ sở đó, đề tài tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí ở Việt Nam, bao gồm đánh giá khái quát về hiện trạng mối quan hệ, các phương thức cụ thể để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai nhóm đang được áp dụng phổ biến. Cuối cùng, đề tài rút ra những kiến nghị, bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong hoạt động qua...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2016)

 • Đề tài thông qua nghiên cứu các bài viết thế hiện quan điếm về Việt Nam được đăng trên Nhân Dân Nhật báo và Hoàn cầu thời báo để làm rõ quan điểm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam. Đề tài tham chiếu các lý thuyết quan hệ quốc tế, kết hợp với thực tiễn lịch sử để đưa ra những lý giải cho quan điếm cúa Trung Quốc đối với Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ là lý giải quan điểm của Trung Quốc đối với Việt Nam. đề tài cũng bước đầu đưa ra những đánh giá và khuyến nghị làm cơ sơ tham khảo cho các nghiên cứu hoặc hoạch định sách về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Huỳnh, Anh Tuấn (2016)

 • Phân tích, tổng hợp cơ sở lí luận của việc dạy-học tăng cường, tập trung, tích cực hiệu quả. Có kết luận mang tính phân tích, tổng hợp về thực trạng đào tạo tiếng Anh NVCL của ĐHQGHN bao gồm quan điểm, ý kiến về thực trạng đào tạo tiếng Anh NVCL của ĐHQGHN bao gồm quan điểm, ý kiến của giáo viên và sinh viên về chương trình, thực trạng về kiểm tra-đánh giá năng lực tiếng Anh trong chương trình năng lực tiếng Anh sinh viên, phương pháp giảng dạy và học tiếng Anh của giáo viên sinh viên thuộc chương trình. Xây dựng được một phương pháp giảng dạy tiếng Anh phù hợp với đối tượng người học và mục tiêu, đặc điểm chương trình. Đánh giá được hiệu quả của chương trình trong việc nâng cao năng ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những thành công và thất bại của một số quốc gia trong PISA, lý giải một số nguyên nhân dẫn đến những thành công hay thất bại đó, so sánh rút ra bài học cho giáo dục Việt Nam. Cụ thể hơn, với nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu về kỳ thi PISA trong mối tương quan với giáo dục phổ thông ở Việt Nam trên ba phương diện chính: độ khó (của bài thi PISA đối với trình độ của học sinh Việt Nam), độ tương thích (giữa nội dung và hình thức kiểm tra bài thi PISA đổi với nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá ở Việt Nam), và tính sát thực (của các tình huống trong đề thi với các nhiệm vụ trong cuộc sống mà học sinh Việt Nam sẽ phải thực hiện). Ba p...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân quyền tài chính và sự tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp; Phân tích bối cảnh và quá trình phân quyền tài chính đang diễn ra ở Việt Nam, đánh giá tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011; Xây dựng mẫu giả thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phân quyền tài chính và sản xuất nông nghiệp sau đó áp dụng chúng đến bối cảnh Việt Nam; và đưa ra giải pháp về phân quyền tài chính để góp phần thúc đẩy phát nông nghiệp nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2016)

 • Đối với định tuyến theo cluster: Mô hình hóa được vấn đề tối ưu hóa định tuyếnnhư một bài toán tối ưu tuyến tính. có thể sử dụng những phần mềm tuyến tính thương mại để tìm nghiệm tối ưu. Đối với các bài toán phi tuyến và không lồi, nghiên cứu các phương pháp DC programming để giải. Nghiên cứu các thuật toán Heuristic để giải So sánh các kết quả Heuristic với các kết quả từ mô hình toán. Đối với định tuyến theo chuỗi. Mô hình hóa bài toán định tuyến theo cluster thành bài toán tối ưu tuyến tính và đưa ra phương pháp giải. Thiết kể phương pháp Heurictic cho bài toán tối ưu theo chuỗi. Thiết kế thuật toán để tìm vị trí tối ưu của Base station. Đối với định tuyến đa chặng

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Long (2017)

 • Phát triển và hoàn thiện kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo lượng tử cho các mô hình nút mạng khác nhau như mô hình Bose Hubbard hay mô hình spin mạng có tính đến ảnh hưởng của các nhân tố gây ra sự định xứ như tương tác. sự bất trật tự và sự giam cầm. Nghiên cứu các cơ chế Vật lý ảnh hưởng đến trạng thái của các pha dị thường như pha siêu rắn, pha siêu chảy, pha điện môi Mott, pha spin lượng từ, ... ở các hệ lượng tử kích thước nano như mạng quang học và chuyên pha giữa các pha này Phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt Nam như Vật lý nhiệt độ thấp của các hệ lượng tứ thấp chiều, liên ngành Vật lý chất rắn, Quang học và Vật liệu và linh kiện micro- nano. Đóng góp vào c...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2015)

 • Nghiên cứu và phát triển phương pháp ước lượng; mức độ ô nhiễm bụi trong không khí sử dụng dữ liệu vệ tinh. Nghiên cứu và phát triển hệ thống WebGIS thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, giám sát và cảnh báo về mức độ ô nhiễm bụi tới các cơ quan chức năng và cộng đồng Kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đầu tư trong dự án “Xây dựng hệ thống tích hợp thu thập và xử lý thông tin không gian thực gần thời gian thực để theo dõi biến động bề mặt phục vụ nghiên cứu và quản lý liên ngành tài nguyên môi trường và thiên tai” . Xây dựng mạng lưới hợp tác liên ngành: viễn thám - khí tượng - công nghệ thông tin và truyền thông trong Đại học Quốc gia, trong khu vực ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Anh Vinh (2016)

 • Tập hợp một cách có hệ thống các số liệu, chỉ số, thông số về những khía cạnh và vấn đề được phân loại trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2014. Ở mỗi vấn đề được đề cập tới, báo cáo đưa ra các số liệu, so sánh, đối chiếu trong phạm vi tối thiểu 5 năm. Phân tích, đánh giá một cách độc lập và khách quan những thành tựu, khó khăn, cơ hội và thách thức của nền giáo dục Đại học Việt Nam, dựa trên những nghiên cứu chuẩn đối sánh để định vị nền giáo dục đại học Việt Nam trong "bản đồ" của các nền giáo dục đại học khu vực và thế giới sau một nửa chặng đường của Đề án Đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Đề xuất những giải pháp, kế...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trọng Hiếu; Nguyễn, Thị Hồng Khánh; Võ, Quốc Bảo (2016)

 • Với mục tiêu là nghiên cứu về cách tiếp cận mới cho việc tích hợp tri thức bằng đàm phán và bằng tranh luận, đề tài đã đạt được các kết quả chính như sau: một tài liệu khảo sát, đánh giá chi tiết các kỹ thuật tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử hiện có và một tài liệu tổng quan về tích hợp tri thức bằng đàm phán đã được viết. Các phương pháp tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử, sử dụng các kỹ thuật đàm phán và tranh luận được đề xuất. Các đánh giá về tính hợp lý, độ phức tạp tính toán của các phương pháp tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử được xem xét, đánh giá và bàn luận. Từ các kết quả này, bốn công trình đã được công bố, trong đó có ha...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2015)

 • Tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 cho tới thời điểm 2014, tích hợp với các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Báo cáo cũng phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đã đạt được cũng như các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung, từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1399

Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1399]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1399
 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn (2016)

 • Dựa trên lí thuyết phiếm hàm mật độ, chúng tôi đã nghiên cứu cấu trúc hình học, cấu trúc điện tử và tính chất từ của một số vật liệu từ d° dựa trên các bon dạng đơn phân tử, dạng cặp phân từ (dimer) và dạng bánh kẹp (sandwich). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nguyên tử các bon có thể kết họp với một số phân tử phi từ khác như H, o , N và s để tạo thành các phân tử từ tính. Tuy nhiên, khi các phân tử này kết cặp với nhau để tạo thành dạng dimer thì hình thành tương tác phản sắt từ do sự phủ lấp trực tiếp của các trạng thái giữa các phân tử. Hệ quả là mô men từ tổng cộng ở dạng dimer bằng 0. Để tránh sự phủ lấp trực tiếp giữa các trạng thái (pi=3,14) của các phân...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Đức Thành (2016)

 • Hệ thống hoá, hấp thu và phát triển các lý thuyết hiện đại về kinh tế vĩ mô, chính sách bình ổn vĩ mô, lý thuyết tăng trưởng tối ưu, kinh tế học vĩ mô của nền kinh tế mở, tài chính công, chính sách công nghiệp hoá và tăng trưởng công nghệ, vốn con người và chảy máu chất xám, tăng trưởng kinh tế gắn liền với bào vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Các vấn đề căn bản về nền tảng kinh tế vĩ mô của Việt Nam hiện nay. Các vấn đề về chính sách bình ổn kinh tế vĩ mô cùa Việt Nam hiện nay (công cụ, phương pháp, cách tổ chức và thực hiện) Xây dựng có chọn lọc một số chỉ số vĩ mô tương đối độc lập, để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình kinh tế và chính sá...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền (2016)

 • Đề tài khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về khái niệm, vị trí, vai trò, tiêu chí đánh giá, phương thức thực hiện, yêu cầu thực tiễn... của việc xây dựng và phát triển mối quan hệ nói chung, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí trong nền kinh tế thị trường và kỷ nguyên truyền thông internet. Trên cơ sở đó, đề tài tìm hiểu thực trạng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và báo chí ở Việt Nam, bao gồm đánh giá khái quát về hiện trạng mối quan hệ, các phương thức cụ thể để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai nhóm đang được áp dụng phổ biến. Cuối cùng, đề tài rút ra những kiến nghị, bài học kinh nghiệm, giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong hoạt động qua...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Đinh, Hồng Vân (2016)

 • Đề tài sẽ tìm hiểu thực trạng lý thuyết, tình hình giảng dạy và thực hành biên-phiên. Công việc này sẽ làm sáng tỏ những khó khăn và những điểm cần thay đổi. Đề tài cũng áp dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào việc đánh giá chất lượng của một số tác phẩm dịch Pháp-Việt. Trên cơ sở đó, đề tài sẽ nghiên cứu và trình bày khả năng ứng dụng Lý thuyết dịch nghĩa ngôn bản vào đổi mới phương pháp và nội dung giảng dạy môn lý thuyết và thực hành dịch Pháp-Việt ở Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Anh (2016)

 • Đề tài thông qua nghiên cứu các bài viết thế hiện quan điếm về Việt Nam được đăng trên Nhân Dân Nhật báo và Hoàn cầu thời báo để làm rõ quan điểm chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam. Đề tài tham chiếu các lý thuyết quan hệ quốc tế, kết hợp với thực tiễn lịch sử để đưa ra những lý giải cho quan điếm cúa Trung Quốc đối với Việt Nam. Trên cơ sở làm rõ là lý giải quan điểm của Trung Quốc đối với Việt Nam. đề tài cũng bước đầu đưa ra những đánh giá và khuyến nghị làm cơ sơ tham khảo cho các nghiên cứu hoặc hoạch định sách về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Huỳnh, Anh Tuấn (2016)

 • Phân tích, tổng hợp cơ sở lí luận của việc dạy-học tăng cường, tập trung, tích cực hiệu quả. Có kết luận mang tính phân tích, tổng hợp về thực trạng đào tạo tiếng Anh NVCL của ĐHQGHN bao gồm quan điểm, ý kiến về thực trạng đào tạo tiếng Anh NVCL của ĐHQGHN bao gồm quan điểm, ý kiến của giáo viên và sinh viên về chương trình, thực trạng về kiểm tra-đánh giá năng lực tiếng Anh trong chương trình năng lực tiếng Anh sinh viên, phương pháp giảng dạy và học tiếng Anh của giáo viên sinh viên thuộc chương trình. Xây dựng được một phương pháp giảng dạy tiếng Anh phù hợp với đối tượng người học và mục tiêu, đặc điểm chương trình. Đánh giá được hiệu quả của chương trình trong việc nâng cao năng ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu những thành công và thất bại của một số quốc gia trong PISA, lý giải một số nguyên nhân dẫn đến những thành công hay thất bại đó, so sánh rút ra bài học cho giáo dục Việt Nam. Cụ thể hơn, với nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu về kỳ thi PISA trong mối tương quan với giáo dục phổ thông ở Việt Nam trên ba phương diện chính: độ khó (của bài thi PISA đối với trình độ của học sinh Việt Nam), độ tương thích (giữa nội dung và hình thức kiểm tra bài thi PISA đổi với nội dung và hình thức kiểm tra đánh giá ở Việt Nam), và tính sát thực (của các tình huống trong đề thi với các nhiệm vụ trong cuộc sống mà học sinh Việt Nam sẽ phải thực hiện). Ba p...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Điệp (2016)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phân quyền tài chính và sự tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp; Phân tích bối cảnh và quá trình phân quyền tài chính đang diễn ra ở Việt Nam, đánh giá tác động của phân quyền tài chính đối với sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2011; Xây dựng mẫu giả thuyết và mô hình thực nghiệm về mối quan hệ giữa phân quyền tài chính và sản xuất nông nghiệp sau đó áp dụng chúng đến bối cảnh Việt Nam; và đưa ra giải pháp về phân quyền tài chính để góp phần thúc đẩy phát nông nghiệp nước ta hiện nay.

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tùng (2016)

 • Đối với định tuyến theo cluster: Mô hình hóa được vấn đề tối ưu hóa định tuyếnnhư một bài toán tối ưu tuyến tính. có thể sử dụng những phần mềm tuyến tính thương mại để tìm nghiệm tối ưu. Đối với các bài toán phi tuyến và không lồi, nghiên cứu các phương pháp DC programming để giải. Nghiên cứu các thuật toán Heuristic để giải So sánh các kết quả Heuristic với các kết quả từ mô hình toán. Đối với định tuyến theo chuỗi. Mô hình hóa bài toán định tuyến theo cluster thành bài toán tối ưu tuyến tính và đưa ra phương pháp giải. Thiết kể phương pháp Heurictic cho bài toán tối ưu theo chuỗi. Thiết kế thuật toán để tìm vị trí tối ưu của Base station. Đối với định tuyến đa chặng

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Đình Long (2017)

 • Phát triển và hoàn thiện kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo lượng tử cho các mô hình nút mạng khác nhau như mô hình Bose Hubbard hay mô hình spin mạng có tính đến ảnh hưởng của các nhân tố gây ra sự định xứ như tương tác. sự bất trật tự và sự giam cầm. Nghiên cứu các cơ chế Vật lý ảnh hưởng đến trạng thái của các pha dị thường như pha siêu rắn, pha siêu chảy, pha điện môi Mott, pha spin lượng từ, ... ở các hệ lượng tử kích thước nano như mạng quang học và chuyên pha giữa các pha này Phát triển các lĩnh vực nghiên cứu mới ở Việt Nam như Vật lý nhiệt độ thấp của các hệ lượng tứ thấp chiều, liên ngành Vật lý chất rắn, Quang học và Vật liệu và linh kiện micro- nano. Đóng góp vào c...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhật Thanh (2015)

 • Nghiên cứu và phát triển phương pháp ước lượng; mức độ ô nhiễm bụi trong không khí sử dụng dữ liệu vệ tinh. Nghiên cứu và phát triển hệ thống WebGIS thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, giám sát và cảnh báo về mức độ ô nhiễm bụi tới các cơ quan chức năng và cộng đồng Kết nối, khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị đầu tư trong dự án “Xây dựng hệ thống tích hợp thu thập và xử lý thông tin không gian thực gần thời gian thực để theo dõi biến động bề mặt phục vụ nghiên cứu và quản lý liên ngành tài nguyên môi trường và thiên tai” . Xây dựng mạng lưới hợp tác liên ngành: viễn thám - khí tượng - công nghệ thông tin và truyền thông trong Đại học Quốc gia, trong khu vực ...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Anh Vinh (2016)

 • Tập hợp một cách có hệ thống các số liệu, chỉ số, thông số về những khía cạnh và vấn đề được phân loại trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2014. Ở mỗi vấn đề được đề cập tới, báo cáo đưa ra các số liệu, so sánh, đối chiếu trong phạm vi tối thiểu 5 năm. Phân tích, đánh giá một cách độc lập và khách quan những thành tựu, khó khăn, cơ hội và thách thức của nền giáo dục Đại học Việt Nam, dựa trên những nghiên cứu chuẩn đối sánh để định vị nền giáo dục đại học Việt Nam trong "bản đồ" của các nền giáo dục đại học khu vực và thế giới sau một nửa chặng đường của Đề án Đổi mới Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. Đề xuất những giải pháp, kế...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Trọng Hiếu; Nguyễn, Thị Hồng Khánh; Võ, Quốc Bảo (2016)

 • Với mục tiêu là nghiên cứu về cách tiếp cận mới cho việc tích hợp tri thức bằng đàm phán và bằng tranh luận, đề tài đã đạt được các kết quả chính như sau: một tài liệu khảo sát, đánh giá chi tiết các kỹ thuật tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử hiện có và một tài liệu tổng quan về tích hợp tri thức bằng đàm phán đã được viết. Các phương pháp tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử, sử dụng các kỹ thuật đàm phán và tranh luận được đề xuất. Các đánh giá về tính hợp lý, độ phức tạp tính toán của các phương pháp tích hợp tri thức trong các hệ thống đa tác tử được xem xét, đánh giá và bàn luận. Từ các kết quả này, bốn công trình đã được công bố, trong đó có ha...

 • item.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thu (2015)

 • Tổng hợp toàn bộ quá trình hội nhập ASEAN+3 cho tới thời điểm 2014, tích hợp với các phân tích tác động về thương mại và đầu tư. Báo cáo cũng phân tích tiến trình hội nhập ASEAN+3 của Việt Nam, các kết quả đã đạt được cũng như các tác động của tiến trình này tới thương mại, đầu tư, tài chính và phát triển kinh tế nói chung, từ đó tìm ra một số vấn đề lớn và triển vọng của tiến trình hội nhập này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1399