Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1452]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1452
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT với chủ thể là Nhà đầu tư BOT. Đồng thời, luận văn đã phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT ở cấp độ chủ thể là Nhà đầu tư BOT; Các hoạt động cần thiết để phục vụ công tác quản lý dự án từ khâu lập đề xuất dự án, khảo sát chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án đến giai đoạn thực hiện đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án, nghiệm thu bàn giao dự án đưa vào khai thác vận hành và kết thúc, c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lương Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hoá được các lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • - Luận văn kế thừa có chọn lọc, hệ thống hóa và bổ sung, phát triển những căn cứ khoa học về công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cần khắc phục. - Đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Lê Linh;  Advisor: Lưu, Quốc Đạt (2018)

 • Đây là công trình đầu tiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của Huyện Kỳ Anh. Tác giả đã hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản và nội dung quản lý vốn ĐTXDCB với 4 bước từ: bộ máy, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra thanh tra giám sát, cùng các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quản lý nguồn vốn này. Kinh nghiệm tham khảo của TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên cùng với cơ sở lý thuyết cho phép đánh giá thực trạng quản lý vốn XDCB của Huyện Kỳ Anh và đề xuất giải pháp.Thực trạng quản lý vốn ĐTXDCB của huyện được phân tích với 4 nội dung bám sát với cơ sở lý thuyết tại chương 1, luận văn chỉ ra được kết quả đạt được, 5 hạn chế cùn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Hùng;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2018)

 • Hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại. Đặc điểm phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại, những nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá trong phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại. Đánh giá tổng quan về công tác phát triển tại BIDV Hà Tĩnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nhân lực tại BIDV Hà Tĩnh. Nêu ra những tồn tại trong công tác phát triển nhân lực tại chi nhánh và những nguyên nhân tồn tại. Đề xuất các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phát triển nhân lực tại BIDV Hà Tĩnh

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hường;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý nhân lực và quản lý nhân lực trong công ty dược và thiết bị y tế với chủ thể là ban lãnh đạo công ty. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ các lý luận cơ bản, tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực tại các Doanh nghiệp dược và thiết bị y tế. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh còn những bất cập: Lãnh đạo chưa thực sự nhận thức và đánh giá cao vai trò của công tác quản lý nhân lực, Công tác quản lý nhân lực còn chưa được chuyên môn hóa, cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý nhân lực chưa thực sự nhận thức đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Kết quả nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kinh doanh tại các công ty cổ phần thương mại, nhất là đưa ra các nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần để qua đó làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại I Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng xe bán ra tại các Head của Công ty đều tăng qua các năm. Về doanh thu cũng tăng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 103,61%/năm. Lợi nhuận cũng tăng với tốc độ bình quân là 100,78%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế còn tồn tại sau: Thị trường kinh doanh chưa đồng đều...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự;  Advisor: Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Quốc Việt (2017)

 • Quảng Ninh là một tỉnh ven biển với các hệ sinh thái ĐNN rất đa dạng và phong phú, với nhiều sông ngòi, hồ ao và các dạng đất ngập nước khác. Với sự đa dạng và tính chất phức tạp cùng các giá trị vốn có của nó nên các vùng đất ngập nước được xem là nguồn sinh kế chủ yếu của phần lớn người dân Quảng Ninh, và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên do quá trình khai thác và sử dụng không hợp lý đã làm cho nhiều vùng đất ngập nước đang bị suy thoái nghiêm trọng. Cho đến nay, những nghiên cứu về ĐNN ở Quảng Ninh còn chưa nhiều, lại chủ yếu tập trung vào ĐNN ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn. Do vậy nghiên cứu về ĐNN nội địa ở Quảng Ninh được đặt ra như...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thường; Tạ, Thị Thảo; Phạm, Thị Ngọc Mai (2017)

 • Atorvastatin là chất oxi hóa trên điện cực giọt thủy ngân treo và là chất khử trên điện cực glassy các bon. Píc khử và píc oxi hóa trên điện cực giọt thủy ngân treo và điện cực glassy các bon là bất thuận nghịch và có hấp phụ trên bề mặt điện cực. Đã nghiên cứu quy trình xác định atorvastatin bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ trên điện cực giọt thủy ngân treo với các điều kiện thích hợp: pH = 9,0, thế hấp phụ là -0,9V, thời gian hấp phụ là 90s với nồng độ 5.10-7 mol.L-1và 300s với nồng độ 10-8mol.L-1, thời gian cân bằng là 10s, tốc độ quét là 300 mV/s, khoảng tuyến tính 10-8mol.L-1đến 10mol.L-1, LOD là 9,6.10-10mol.L-1 và LOQ là 3.2.10-9 mol.L-1. Ứng dụng quy trình xác định at...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức (2015)

 • Trong đề tài nghiên cứu, vật liệu tổ hợp của Pt,Pd,Ni và Au trên glassy cacbon (Pt/GC, Pd/GC, Au/GC, Ni/GC, Pt-Pd/GC, Pt-Ni/GC, Pt-Au/GC, Pd-Ni/GC, Pt-Pd-Ni/GC) được chế tạo bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Sự hình tạo thành các kim loại trên nền glassy cacbon, đặc trưng cấu trúc và hình thái học bề mặt của vật liệu được xác đinh bằng kĩ thuật chụp SEM, phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD). Hoạt tính xuacs tác của vật liệu chế tạo được cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi trường kiềm được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng. Độ bền của vật liệu trong quá trình hoạt động được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng nhiều chu kỳ và phép đo b...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Lê, Văn Chiều (2016)

 • Nước thải ngành công nghiệp mía đường chứa một lượng lớn các chất hữu cơ trong đó có các hợp chất chứa nitơ và phốt pho. Đây là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn tiếp nhận và ảnh hưởng bất lợi đến đời sống thủy sinh vật. Trong các công nghệ xử lý nước thải sản xuất mía đường, công nghệ bùn hoạt tính yếm khí ngược dòng (UASB) được áp dụng phổ biến do các ưu điểm như khả năng làm việc với tải trọng chất ô nhiễm hữu cơ cao và tiềm năng thu hồi năng lượng (khí metan). Trong nghiên cứu này đã tiến hành phân tích, đánh giá các dòng thải của công ty Mía đường Hòa Bình (Hoasuco) bằng phương pháp phân tích dòng (MFA). Khả năng thu hồi khí metan từ hệ UASB đã được nghiên cứu, đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích; Lê, Lan Phương; Đỗ, Minh Hà (2017)

 • Đa hình và đột biến (biến đổi) thuộc gen COX-1, COX-2 ty thể đã được sàng lọc ở 86 cặp mẫu mô, 9 mẫu máu của bệnh nhân ung thư đại trực tràng (UTĐTT) và 67 mẫu máu của người khỏe mạnh làm đối chứng. Sử dụng phương pháp giải trình tự ADN trực tiếp từ sản phẩm khuếch đại từ gen COX-1, COX-2 ty thể ở 25 và 31 mẫu mô UTĐTT tương ứng với hai gen, chúng tôi đã phát hiện được 4/17 biến đổi làm thay đổi axit amin thuộc gen COX-1 và 5/13 biến đổi trên gen COX-2. Tiếp đó, biến đổi C6340T thuộc gen COX-1 và G7853A thuộc gen COX-2 được phân tích bằng phương pháp PCR-RFLP trên các mẫu nghiên cứu còn lại. Kết hợp hai phương pháp giải trình tự và PCR-RFLP đã xác định được biến đổi C6340T ở cả dạng đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Thắng; Nguyễn, Thị Vân Anh; Hoàng, Thị Mỹ Nhung (2016)

 • Polygonum multiflorum, từ lâu đã được dân gian sử dụng làm thuốc điều trị các loại bệnh liên quan đến mất sắc tố, đặc biệt là tóc bạc sớm. Tuy nhiên có rất ít các nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng sinh học của hà thủ ô đỏ trên các mô hình tế bào và cá ngựa vằn. Có sự khác biệt rõ về hình thái cũng như mức độ biệu hiện của các gen MC1R/MITF/Tyrosinase giữa hành tóc đen và hành tóc bạc. Dịch chiết hà thủ ô đỏ làm tăng khả năng sinh tổng hợp melanin trên tế bào sinh hắc sắc tố và trên phôi cá ngựa vằn thông qua kích hoạt con đường tín hiệu MC1R/MITF/Tyrosinase. Tuy nhiên, ở nồng độ dịch chiết cao, chúng có khả năng là tác nhân gây ra sự phát triển của các loại dị dạng của phôi cá ngựa vằn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Trần, Thị Lệ Quyên; Nguyễn, Thị Anh Đào (2018)

 • Nấm rễ nội cộng sinh (AMF-Arbuscular Mycorrhizal Fungi) là một nhóm nấm có lợi trong đất và sống cộng sinh trong rễ của thực vật bậc cao, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thực vật cũng như hệ sinh thái. AMF được phát hiện từ ít nhất 400 triệu năm trước, và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và sinh sản của cả thực vật và nấm. AMF được xem là nhóm vi sinh vật chủ yếu tồn tại ở rễ và đất của cây trồng, chúng được tìm thấy trong hầu hết các sinh cảnh trên toàn thế giới và trong khoảng 90% các loài thực vật (Walker C, 1987). Mặc dù là nội cộng sinh bắt buộc nhưng giữa nấm và thực vật được được coi là mối quan hệ “Hội sinh”, do nó mang lại lợi ích c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ly Hương; Trần, Thị Tôn Hoài; Đinh, Đoàn Long (2016)

 • Hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường hô hấp thường gặp ở cả người lớn và trẻ em. Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến ảnh hưởng của yếu tố di truyền đối với hen phế quản, đặc biệt là đáp ứng thuốc trong hen phế quản. Đề tài này được thực hiện nhằm bước đầu xác định tính đa hình gen CRHR1 và FCER2 và mối liên quan giữa đa hình gen với đáp ứng corticoids trong điều trị hen phế quản ở trẻ em Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoàng Hà; Dương, Thị Ly Hương; Vũ, Thị Thơm; Nguyễn, Hoàng Long (2017)

 • Luận văn đã xây dựng được quy trình xác định kiểu gen CYP2C19. Xác định được tần số phân bố kiểu gen CYP2C19 ở người bệnh có can thiệp động mạch vành tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Luận văn đánh giá được hiệu quả của việc phân tích đa hình gen CYP2C19 ứng dụng trong điều trị chống ngưng tập kết tiểu cầu theo cá thể người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da. Trên cơ sở đó, đề xuất phác đồ điều trị chống ngưng tập tiểu cầu đối với người bệnh đặt stent động mạch vành qua da

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình; Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thanh Hải (2016)

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình bào chế tiểu phân nano AgCl, xác định một số đặc tính lý hóa và theo dõi độ ổn định của hệ. Bột đông khô nano AgCl, dạng có độ ổn định cao hơn, đã được đánh giá khả năng giải phóng ion Ag+ in vitro,, khảo sát tác dụng kháng khuẩn trên một số chủng vi sinh vật và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Từ nguyên liệu thu được chúng tôi đã phát triển thuốc mỡ thân nước AgCl tại các nồng độ khác nhau. Thử nghiệm sinh học đã chứng tỏ các chế phẩm này có tác dụng kháng khuẩn cao hơn hẳn so với kem bạc sulfadiazin 1% trên tất cả các chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm thử nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tùng; Nguyễn, Hữu Tùng; Mạc, Đình Hùng (2017)

 • Curcumin có nhiều tác dụng được lý quan trọng nhưng chưa được ứng dụng nhiều trên lâm sàng do sinh khả dụng thấp. Phytosome curcumin được bào chế bằng phản ứng giữa circumin và phosphatidylcholine. PEG-CUR được bào chế bằng phản ứng giữa curcumin và PEG. Phytosome curcumin và PEG-CUR được đánh giá hình thành liên kết thông qua kết quả phổ 1H NMR, FTIR and DSC. Một số đặc điểm hóa lý như thế zeta, độ phân bổ kích thước, độ hòa tan và hàm lượng curcumin cũng được nghiên cứu. Phytosome curcumin và PEG-CUR có độ hòa tan cao hơn so với curcumi tự do trong một số môi trường khác nhau. Thí nghiệm in vivo cho thấy phytosome curcumin có tác dụng bảo vệ gan tốt hơn so với curcumin tự do. Phytos...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1452

Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC) : [1452]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1452
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Lê, Danh Tốn (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT với chủ thể là Nhà đầu tư BOT. Đồng thời, luận văn đã phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án đầu tư theo hình thức BOT ở cấp độ chủ thể là Nhà đầu tư BOT; Các hoạt động cần thiết để phục vụ công tác quản lý dự án từ khâu lập đề xuất dự án, khảo sát chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định phê duyệt dự án đến giai đoạn thực hiện đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công dự án, nghiệm thu bàn giao dự án đưa vào khai thác vận hành và kết thúc, c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Lương Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hoài (2018)

 • - Hệ thống hoá được các lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý nguồn vốn lưu động trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh. - Đề xuất các giải pháp cấp thiết nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn lưu động tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghiệp - Xây Lắp Và Thương Mại Hà Tĩnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thanh Tuấn;  Advisor: Đỗ, Anh Đức (2018)

 • - Luận văn kế thừa có chọn lọc, hệ thống hóa và bổ sung, phát triển những căn cứ khoa học về công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh, chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cần khắc phục. - Đưa ra các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Tĩnh trong những năm tới.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Lê Linh;  Advisor: Lưu, Quốc Đạt (2018)

 • Đây là công trình đầu tiên cứu về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của Huyện Kỳ Anh. Tác giả đã hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn vốn NSNN trong đầu tư xây dựng cơ bản và nội dung quản lý vốn ĐTXDCB với 4 bước từ: bộ máy, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra thanh tra giám sát, cùng các nhân tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quản lý nguồn vốn này. Kinh nghiệm tham khảo của TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên cùng với cơ sở lý thuyết cho phép đánh giá thực trạng quản lý vốn XDCB của Huyện Kỳ Anh và đề xuất giải pháp.Thực trạng quản lý vốn ĐTXDCB của huyện được phân tích với 4 nội dung bám sát với cơ sở lý thuyết tại chương 1, luận văn chỉ ra được kết quả đạt được, 5 hạn chế cùn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Văn Hùng;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2018)

 • Hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại. Đặc điểm phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại, những nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá trong phát triển nhân lực tại ngân hàng thương mại. Đánh giá tổng quan về công tác phát triển tại BIDV Hà Tĩnh. Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nhân lực tại BIDV Hà Tĩnh. Nêu ra những tồn tại trong công tác phát triển nhân lực tại chi nhánh và những nguyên nhân tồn tại. Đề xuất các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phát triển nhân lực tại BIDV Hà Tĩnh

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hường;  Advisor: Trần, Đức Vui (2018)

 • Trong khuôn khổ nghiên cứu, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề mang tính cơ bản về quản lý nhân lực và quản lý nhân lực trong công ty dược và thiết bị y tế với chủ thể là ban lãnh đạo công ty. Đồng thời, luận văn cũng làm rõ các lý luận cơ bản, tham khảo nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhân lực tại các Doanh nghiệp dược và thiết bị y tế. Luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng quản lý nhân lực tại công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tĩnh còn những bất cập: Lãnh đạo chưa thực sự nhận thức và đánh giá cao vai trò của công tác quản lý nhân lực, Công tác quản lý nhân lực còn chưa được chuyên môn hóa, cán bộ công nhân viên làm công tác quản lý nhân lực chưa thực sự nhận thức đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải;  Advisor: Lê, Thị Hồng Điệp (2018)

 • Kết quả nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động kinh doanh tại các công ty cổ phần thương mại, nhất là đưa ra các nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần để qua đó làm cơ sở cho việc phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại I Hà Tĩnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng xe bán ra tại các Head của Công ty đều tăng qua các năm. Về doanh thu cũng tăng với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 103,61%/năm. Lợi nhuận cũng tăng với tốc độ bình quân là 100,78%/năm. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế còn tồn tại sau: Thị trường kinh doanh chưa đồng đều...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Cự;  Advisor: Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Quốc Việt (2017)

 • Quảng Ninh là một tỉnh ven biển với các hệ sinh thái ĐNN rất đa dạng và phong phú, với nhiều sông ngòi, hồ ao và các dạng đất ngập nước khác. Với sự đa dạng và tính chất phức tạp cùng các giá trị vốn có của nó nên các vùng đất ngập nước được xem là nguồn sinh kế chủ yếu của phần lớn người dân Quảng Ninh, và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên do quá trình khai thác và sử dụng không hợp lý đã làm cho nhiều vùng đất ngập nước đang bị suy thoái nghiêm trọng. Cho đến nay, những nghiên cứu về ĐNN ở Quảng Ninh còn chưa nhiều, lại chủ yếu tập trung vào ĐNN ven biển, đặc biệt là rừng ngập mặn. Do vậy nghiên cứu về ĐNN nội địa ở Quảng Ninh được đặt ra như...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Thường; Tạ, Thị Thảo; Phạm, Thị Ngọc Mai (2017)

 • Atorvastatin là chất oxi hóa trên điện cực giọt thủy ngân treo và là chất khử trên điện cực glassy các bon. Píc khử và píc oxi hóa trên điện cực giọt thủy ngân treo và điện cực glassy các bon là bất thuận nghịch và có hấp phụ trên bề mặt điện cực. Đã nghiên cứu quy trình xác định atorvastatin bằng phương pháp von-ampe hòa tan hấp phụ trên điện cực giọt thủy ngân treo với các điều kiện thích hợp: pH = 9,0, thế hấp phụ là -0,9V, thời gian hấp phụ là 90s với nồng độ 5.10-7 mol.L-1và 300s với nồng độ 10-8mol.L-1, thời gian cân bằng là 10s, tốc độ quét là 300 mV/s, khoảng tuyến tính 10-8mol.L-1đến 10mol.L-1, LOD là 9,6.10-10mol.L-1 và LOQ là 3.2.10-9 mol.L-1. Ứng dụng quy trình xác định at...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hà; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức (2015)

 • Trong đề tài nghiên cứu, vật liệu tổ hợp của Pt,Pd,Ni và Au trên glassy cacbon (Pt/GC, Pd/GC, Au/GC, Ni/GC, Pt-Pd/GC, Pt-Ni/GC, Pt-Au/GC, Pd-Ni/GC, Pt-Pd-Ni/GC) được chế tạo bằng phương pháp kết tủa điện hóa. Sự hình tạo thành các kim loại trên nền glassy cacbon, đặc trưng cấu trúc và hình thái học bề mặt của vật liệu được xác đinh bằng kĩ thuật chụp SEM, phổ tán xạ năng lượng tia X (EDX) và phổ nhiễu xạ tia X (XRD). Hoạt tính xuacs tác của vật liệu chế tạo được cho quá trình oxi hóa điện hóa glyxerol trong môi trường kiềm được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng. Độ bền của vật liệu trong quá trình hoạt động được đánh giá thông qua phép đo phân cực vòng nhiều chu kỳ và phép đo b...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà; Nguyễn, Mạnh Khải; Lê, Văn Chiều (2016)

 • Nước thải ngành công nghiệp mía đường chứa một lượng lớn các chất hữu cơ trong đó có các hợp chất chứa nitơ và phốt pho. Đây là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn tiếp nhận và ảnh hưởng bất lợi đến đời sống thủy sinh vật. Trong các công nghệ xử lý nước thải sản xuất mía đường, công nghệ bùn hoạt tính yếm khí ngược dòng (UASB) được áp dụng phổ biến do các ưu điểm như khả năng làm việc với tải trọng chất ô nhiễm hữu cơ cao và tiềm năng thu hồi năng lượng (khí metan). Trong nghiên cứu này đã tiến hành phân tích, đánh giá các dòng thải của công ty Mía đường Hòa Bình (Hoasuco) bằng phương pháp phân tích dòng (MFA). Khả năng thu hồi khí metan từ hệ UASB đã được nghiên cứu, đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích; Lê, Lan Phương; Đỗ, Minh Hà (2017)

 • Đa hình và đột biến (biến đổi) thuộc gen COX-1, COX-2 ty thể đã được sàng lọc ở 86 cặp mẫu mô, 9 mẫu máu của bệnh nhân ung thư đại trực tràng (UTĐTT) và 67 mẫu máu của người khỏe mạnh làm đối chứng. Sử dụng phương pháp giải trình tự ADN trực tiếp từ sản phẩm khuếch đại từ gen COX-1, COX-2 ty thể ở 25 và 31 mẫu mô UTĐTT tương ứng với hai gen, chúng tôi đã phát hiện được 4/17 biến đổi làm thay đổi axit amin thuộc gen COX-1 và 5/13 biến đổi trên gen COX-2. Tiếp đó, biến đổi C6340T thuộc gen COX-1 và G7853A thuộc gen COX-2 được phân tích bằng phương pháp PCR-RFLP trên các mẫu nghiên cứu còn lại. Kết hợp hai phương pháp giải trình tự và PCR-RFLP đã xác định được biến đổi C6340T ở cả dạng đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đình Thắng; Nguyễn, Thị Vân Anh; Hoàng, Thị Mỹ Nhung (2016)

 • Polygonum multiflorum, từ lâu đã được dân gian sử dụng làm thuốc điều trị các loại bệnh liên quan đến mất sắc tố, đặc biệt là tóc bạc sớm. Tuy nhiên có rất ít các nghiên cứu khoa học về ảnh hưởng sinh học của hà thủ ô đỏ trên các mô hình tế bào và cá ngựa vằn. Có sự khác biệt rõ về hình thái cũng như mức độ biệu hiện của các gen MC1R/MITF/Tyrosinase giữa hành tóc đen và hành tóc bạc. Dịch chiết hà thủ ô đỏ làm tăng khả năng sinh tổng hợp melanin trên tế bào sinh hắc sắc tố và trên phôi cá ngựa vằn thông qua kích hoạt con đường tín hiệu MC1R/MITF/Tyrosinase. Tuy nhiên, ở nồng độ dịch chiết cao, chúng có khả năng là tác nhân gây ra sự phát triển của các loại dị dạng của phôi cá ngựa vằn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Thị Hồng Nhung; Trần, Thị Lệ Quyên; Nguyễn, Thị Anh Đào (2018)

 • Nấm rễ nội cộng sinh (AMF-Arbuscular Mycorrhizal Fungi) là một nhóm nấm có lợi trong đất và sống cộng sinh trong rễ của thực vật bậc cao, chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của thực vật cũng như hệ sinh thái. AMF được phát hiện từ ít nhất 400 triệu năm trước, và có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và sinh sản của cả thực vật và nấm. AMF được xem là nhóm vi sinh vật chủ yếu tồn tại ở rễ và đất của cây trồng, chúng được tìm thấy trong hầu hết các sinh cảnh trên toàn thế giới và trong khoảng 90% các loài thực vật (Walker C, 1987). Mặc dù là nội cộng sinh bắt buộc nhưng giữa nấm và thực vật được được coi là mối quan hệ “Hội sinh”, do nó mang lại lợi ích c...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Ly Hương; Trần, Thị Tôn Hoài; Đinh, Đoàn Long (2016)

 • Hen phế quản là một bệnh viêm mãn tính đường hô hấp thường gặp ở cả người lớn và trẻ em. Ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào đề cập đến ảnh hưởng của yếu tố di truyền đối với hen phế quản, đặc biệt là đáp ứng thuốc trong hen phế quản. Đề tài này được thực hiện nhằm bước đầu xác định tính đa hình gen CRHR1 và FCER2 và mối liên quan giữa đa hình gen với đáp ứng corticoids trong điều trị hen phế quản ở trẻ em Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoàng Hà; Dương, Thị Ly Hương; Vũ, Thị Thơm; Nguyễn, Hoàng Long (2017)

 • Luận văn đã xây dựng được quy trình xác định kiểu gen CYP2C19. Xác định được tần số phân bố kiểu gen CYP2C19 ở người bệnh có can thiệp động mạch vành tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Luận văn đánh giá được hiệu quả của việc phân tích đa hình gen CYP2C19 ứng dụng trong điều trị chống ngưng tập kết tiểu cầu theo cá thể người bệnh sau can thiệp động mạch vành qua da. Trên cơ sở đó, đề xuất phác đồ điều trị chống ngưng tập tiểu cầu đối với người bệnh đặt stent động mạch vành qua da

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Bình; Vũ, Đức Lợi; Nguyễn, Thanh Hải (2016)

 • Trong nghiên cứu này chúng tôi đã xây dựng được quy trình bào chế tiểu phân nano AgCl, xác định một số đặc tính lý hóa và theo dõi độ ổn định của hệ. Bột đông khô nano AgCl, dạng có độ ổn định cao hơn, đã được đánh giá khả năng giải phóng ion Ag+ in vitro,, khảo sát tác dụng kháng khuẩn trên một số chủng vi sinh vật và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Từ nguyên liệu thu được chúng tôi đã phát triển thuốc mỡ thân nước AgCl tại các nồng độ khác nhau. Thử nghiệm sinh học đã chứng tỏ các chế phẩm này có tác dụng kháng khuẩn cao hơn hẳn so với kem bạc sulfadiazin 1% trên tất cả các chủng vi khuẩn Gram dương và Gram âm thử nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Tùng; Nguyễn, Hữu Tùng; Mạc, Đình Hùng (2017)

 • Curcumin có nhiều tác dụng được lý quan trọng nhưng chưa được ứng dụng nhiều trên lâm sàng do sinh khả dụng thấp. Phytosome curcumin được bào chế bằng phản ứng giữa circumin và phosphatidylcholine. PEG-CUR được bào chế bằng phản ứng giữa curcumin và PEG. Phytosome curcumin và PEG-CUR được đánh giá hình thành liên kết thông qua kết quả phổ 1H NMR, FTIR and DSC. Một số đặc điểm hóa lý như thế zeta, độ phân bổ kích thước, độ hòa tan và hàm lượng curcumin cũng được nghiên cứu. Phytosome curcumin và PEG-CUR có độ hòa tan cao hơn so với curcumi tự do trong một số môi trường khác nhau. Thí nghiệm in vivo cho thấy phytosome curcumin có tác dụng bảo vệ gan tốt hơn so với curcumin tự do. Phytos...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1452