Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18019
Title: Devon (Kỷ - Hệ)
Authors: Tống, Duy Thanh
Keywords: Sinh giới trong Devon;Sự tuyệt chủng của sinh vật biển ở Devon muộn;Devon ở Việt Nam;Hoạt động kiến tạo và cổ địa lý
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Tống, Duy Thanh. Bách khoa thư địa chất (2017), p.
Abstract: Devon là kỷ và hệ của Paleozoi, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Silur cách nay 416,0 ± 2,8 triệu năm và kết thúc khi bắt đầu kỷ Carbon cách nay 359,2 ± 2,5 triệu năm. Tên gọi Devon do hai nhà địa chất Adam Sedgwick và Roderick Murchison đề xuất năm 1839 theo địa danh quận Devonshire ở tây nam nước Anh, nơi đá của hệ này được nghiên cứu đầu tiên. Địa tầng của hệ Devon được phân thành ba thống: hạ gồm 3 bậc, trung gồm 2 bậc và thượng gồm 2 bậc [Bảng 1]. Ranh giới giữa hệ Devon và hệ Silur nằm dưới và hệ Carbon nằm trên đã được Ủy ban Địa tầng quốc tế xác định rõ, theo đó hệ Devon bắt đầu bằng đới chứa Bút đá Monograptus uniformis của bậc Lochkov, ranh giới trên được xác định theo ranh giới đáy của hệ Carbon. Trong kỷ Devon có một số sự kiện nổi bật của lịch sử sinh giới, đó là sự xuất hiện lần đầu thực vật trên cạn vào đầu kỷ, xuất hiện của động vật trên cạn vào giữa kỷ và đó còn là sự tuyệt chủng lớn, chủ yếu trong sinh vật biển xẩy ra ở cuối kỷ. Trong biển, động vật Thân mềm xuất hiện đại biểu chính thức của Chân đầu dạng Cúc đá, đồng thời Tay cuộn, San hô, Động vật dạng rêu v.v… đặc biệt phát triển tạo thành những ám tiêu lớn. Các loại Cá cổ rất phát triển và tiến hóa nhanh chóng, cá mập nguyên thủy phong phú hơn so với kỷ Silur. Chính do sự phát triển phong phú và đa dạng của các loại Cá cổ mà có người gọi kỷ Devon là kỷ Cá. Trong Devon, lần đầu tiên xuất hiện và phát triển động vật Chân khớp trên cạn. Lần đầu tiên xuất hiện động vật có xương sống có chi cách nay 397 triệu năm, đó chính là những đại biểu đầu tiên của động vật Lưỡng cư. Thực vật bào tử bắt đầu phát triển trên lục địa; chúng tiến hóa nhanh để đến cuối kỷ đã hình thành những khu rừng thực thụ đầu tiên. Trên bề mặt Trái Đất trong Devon có lục địa lớn Gondwana ở phía nam, còn ở phía bắc do chuyển động tạo núi Caledoni diễn ra ở kỷ trước nên lục địa Baltica và Laurentia (Bắc Mỹ, Greenland) nối liền thành lục địa lớn Âu-Mỹ (Euramerica) và lục địa Siberia cùng vài khối lục địa nhỏ như Kazakhstania-Mông Cổ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18019
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00313.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.