Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18021
Title: Phương pháp và công nghệ chung khảo sát địa chất công trình
Authors: Phạm, Văn Tỵ
Keywords: Thông tin địa chất;Đo vẽ;Thăm dò địa chất;Quan trắc động thái;Địa chất công trình
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phạm, Văn Tỵ Bách khoa thư địa chất (2017), p. 624-643
Abstract: Khảo sát địa chất công trình (ĐCCT) nhằm thu nhận thông tin (ThT) ĐCCT phục vụ hoạt động kinh tế - công trình (KT-CT). Để có được ThT tối ưu cần làm sáng tỏ những ThT phải thu nhận, lựa chọn phương pháp phù hợp để sản xuất ThT và công nghệ khảo sát hợp lý. Trong mục từ này xem xét tính chất và tối ưu ThT ĐCCT; phân loại các phương pháp thu nhận ThT; nội dung các phương pháp tổng hợp thu nhận ThT ĐCCT như đo vẽ, thăm dò, quan trắc động thái; sơ đồ công nghệ khảo sát và những vấn đề liên quan với báo cáo kết thúc khảo sát/nghiên cứu như: bản đồ ĐCCT, phân vùng ĐCCT, bản thuyết minh điều kiện ĐCCT. Toàn bộ công tác ĐCCT phục vụ hoạt động KT-CT là một quá trình công nghệ thống nhất gồm nhiều bước, tương ứng các bước của hoạt động KT-CT, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến khai thác công trình/hệ thống tự nhiên kỹ thuật (HTK). Quan trắc động thái là công tác ĐCCT chủ yếu khi khai thác các HTK. Quan trắc để kiểm soát sự biến đổi môi trường địa chất dưới tác động của các yếu tố tự nhiên và kỹ thuật.Các ThT thu nhận được từ quan trắc động thái là cơ sở để chuẩn đoán mức độ an toàn của công trình và giải quyết vấn đề tối ưu hóa tương tác giữa các hoạt động KT-CT với môi trường, tức là khai thác hợp lý và bảo vệ môi trường địa chất.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18021
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00009.pdf
  • Description : 
  • Size : 675.94 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.