Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18026
Title: Chu trình địa hóa Carbon
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Chu trình carbon;Carbon trong khí quyển;Carbon trong đại dương;Chu trình carbon địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 4 tr.
Abstract: Cùng với nitro và nước, carbon di chuyển và vận động tạo ra một chuỗi các sự kiện, đó là chìa khóa để làm cho Trái Đất có khả năng duy trì sự sống. Lượng carbon toàn cầu là kết quả cân bằng của những quá trình trao đổi carbon (mang đến và mất đi) giữa các bồn chứa của Trái Đất) tạo ra chu trình của riêng nguyên tố này
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18026
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00216.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.