Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18040
Title: Bể trầm tích dầu khí
Authors: Ngô, Thường San
Keywords: Phân loại bể trầm tích dầu khí;Các phương pháp nghiên cứu bể trầm tích dầu khí;Các bể trầm tích dầu khí Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 15 tr.
Abstract: Bể trầm tích dầu khí là một bể trầm tíchcó đầy đủ các yếu tố của hệ thống dầu khí như đá sinh, đá chứa, đá chắn, bẫy, di cư và bảo tồn dầu khí; đã hoặc sẽ phát hiện các tích tụ dầu khí trong quá trình triển khai công tác thăm dò địa vật lý và khoan (xem thêm mục từ“Hệ thống dầu khí”). Nghiên cứu về bể trầm tích dầu khí được bắt đầu từ những năm 50 và phát triển mạnh vào những năm 80 của thế kỷ trước, gắn liền sự bùng nổ của công nghệ khảo sát địa vật lý, khoan, xử lý và minh giải tài liệu, phân tích mẫu các loại. Ở Việt Nam bể trầm tích dầu khí thường có giới hạn đường đẳng dày trầm tích lớn hơn 1000m.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18040
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00317.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.