Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18047
Title: Các đồng vị trong tự nhiên
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Các đồng vị trong tự nhiên;Phân loại đồng vị
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1574 - 1576
Abstract: Các nguyên tố hóa học được tạo thành từ một hoặc nhiều đồng vị gặp trong tự nhiên. Các đồng vị không bền (phóng xạ) có thể là nguyên thủy hoặc sau nguyên thủy. Các đồng vị nguyên thủy là sản phẩm tổng hợp hạt nhân giữa các vì sao, hay kiểu tổng hợp hạt nhân khác như va chạm các tia vũ trụ và tồn tại đến ngày nay bởi vì tốc độ phân rã của chúng chậm. Các đồng vị sau nguyên thủy được tạo ra nhờ sự bắn phá các tia vũ trụ dưới dạng các hạt có nguồn gốc vũ trụ, hoặc bởi sự phân rã đồng vị phóng xạ nguyên thủy thành đồng vị phóng xạ con.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18047
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00284.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.