Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18048
Title: Phân loại địa hóa các nguyên tố
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Phân loại địa hóa của Goldschmidt;Phân loại địa hóa hiện đại
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 2 tr.
Abstract: Những ý tưởng của Goldschmidt đã được đề xuất lần đầu tiên vào năm 1922-23, khi đã có một số dữ liệu định lượng để củng cố lập luận của mình. Thí nghiệm về sự phân bố của các nguyên tố từ một pha lỏng thành các pha kim loại đối với sulfur và silicat đã không thực hiện được vì gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Goldschmidt đã dựa vào việc nghiên cứu thiên thạch, một loại vật liệu thí nghiệm "hóa thạch". Các thiên thạch bao gồm các pha nickel-sắt (kim loại), troilit (sulfur) và silicat; các pha này có thể đã ngưng tụ từ một pha lỏng. Bằng cách tách các pha một cách cơ học và đo đạc tính chất hóa học của mỗi pha, từ đó có thể xác định mối quan hệ của các nguyên tố khác nhau của mỗi pha. Ngoài ra, còn có dữ liệu từ các quá trình nấu chảy, trong đó các kim loại được tách ra từ dung thể thành pha hoặc kim loại pha xỉ (silicat), hoặc chất giàu sulfur. Dựa trên các phép đo đạc này, Goldschmidt đã sắp xếp các nguyên tố thành cách xếp loại.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18048
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00210.pdf
  • Description : 
  • Size : 990.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.