Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18050
Title: Tài nguyên dầu khí
Authors: Trần, Lê Đông
Nguyễn, Trọng Tín
Keywords: Dầu khí Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, Lê Đông, Nguyễn, Trọng Tín. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 786-795
Abstract: Tài nguyên dầu khí là tổng lượng dầu khí tại chỗ tính được ở một thời điểm nhất định của các tích tụ dầu khí đã được phát hiện hoặc được dự báo có khả năng tồn tại trong một đơn vị cấu trúc địa chất như đới, bồn/bể trầm tích. Như vậy, tài nguyên dầu khí bao gồm tài nguyên đã phát hiện và tài nguyên chưa phát hiện. Khái niệm tài nguyên dầu khí xuất hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước nhưng ngày càng được hoàn thiện và thống nhất hơn trong cách phân loại, phân cấp giữa các nước, các nhà thầu dầu khí thế giới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18050
Language: vie
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00321.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.