Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18051
Title: Tìm kiếm thăm dò dầu khí
Authors: Nguyễn, Trọng Tín
Keywords: Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 15 tr.
Abstract: Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí là giai đoạn đầu tiên trong hoạt động quản lý mỏ, khởi đầu cho sự ra đời của một tích tụ dầu khí [H. 1]. Vì vậy, lịch sử của công tác tìm kiếm thăm dò gắn liền với lịch sử của công nghiệp dầu khí đã có hơn 100 năm nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18051
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00322.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.