Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18052
Title: Phương pháp khí địa hóa
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Các đối tượng lấy mẫu khí địa hóa;Nguồn gốc các chất khí
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 1617 - 1618
Abstract: Phương pháp khí địa hóa được áp dụng để phát hiện và xác định các dị thường trong khí quyển gần mặt đất có liên quan tới các mỏ khoáng. Phương pháp này dựa trên nguyên lý chung của sự khuếch tán các khí từ dưới sâu lên phía trên mặt, trong đó có một số chất khí đặc trưng cho các dạng khoáng hóa và do đó không chỉ được sử dụng trong tìm kiếm các khoáng sản rắn mà còn sử dụng trong tìm kiếm dầu khí nữa. Ngày nay, với những thiết bị phân tích khí tại hiện trường, phương pháp khí địa hóa đã phát triển hơn và đạt được những thành tựu khả quan
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18052
Language: vie
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00296.pdf
  • Description : 
  • Size : 866.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.