Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18065
Title: Phương pháp thạch địa hóa nguyên sinh
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Khảo sát địa hóa đá gốc;Tư liệu Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1608 - 1610
Abstract: Phương pháp thạch địa hóa nguyên sinh hay còn gọi là phương pháp địa hóa đá gốc nhằm phát hiện các dấu hiệu địa hóa có liên quan về không gian với khoáng hóa, dựa trên những biến đổi hóa học trong đá được tạo nên bởi quá trình tạo khoáng và phân biệt các thành tạo địa chất có khả năng chứa khoáng hóa. Tùy theo quy mô khảo sát, phương pháp thạch địa hóa đá gốc được áp dụng trong tất cả các giai đoạn, tìm kiếm-thăm dò
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18065
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00293.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.