Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18068
Title: Phương pháp thạch địa hóa thứ sinh
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Địa chất;Thạch địa hóa thứ sinh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1611 - 1613
Abstract: Phương pháp thạch địa hóa thứ sinh được triển khai nhằm phát hiện cấc dị thường và vành phân tán trong các trầm tích bở rời có liên quan tới các mỏ quặng khác nhau. Do kết quả của quá trình phong hóa, các nguyên tố quặng và các nguyên tố đi kèm được giải phóng và di chuyển vào các trầm tích bở rời trên các mỏ quặng, làm cho hàm lượng của chúng ở đó tăng cao so với nền bình thường, tạo nên vành phân tán thứ sinh. Phương pháp này được triển khai rộng rãi nhất trong tìm kiếm địa hóa, bởi lẽ phương pháp này có thể áp dụng trong các điều kiện địa hình cảnh quan khác nhau và đã mang lại hiệu quả thuyết phục trong việc phát hiện các mỏ quặng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18068
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00294.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.