Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18093
Title: Ophiolite
Authors: Phan, Trường Thị
Keywords: Mô tả khối Ophiolit;Các kiểu ophiolit khác nhau;Ophiolit ở Việt nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Phan, Trường Thị. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 2424-2426
Abstract: Ophiolite là một tổ hợp độc đáo của các đá magma có thành phần chủ yếu là siêu mafic (harburgit,peridotit), ít hơn , mafic (gabro, điabaz) , chúng xuất hiện ở những vùng lộ của đá phun trào bazan và những trầm tích nƣớc sâu (đá phiến silic). Vì sự xuất lộ đồng thời đó nên có khi Ophiolit đƣợc xem là tổ hợp gồm 3 hợp phần : đá magma xâm nhập ( harburgit, gabro, diabaz); đá phun trào (bazan); và đá trầm tích (trầm tích silic). Thực ra 3 hợp phần đó là một cộng sinh ngẫu nhiên : đá siêu mafic và mafic là thành phần của Manti, còn bazan và trầm tích là thành phần của đáy biển nƣớc sâu. Từ 1813, Alexandre Brongniart lần đầu tiên phát hiện ophiolit ở vùng núi Alpe (Pháp), cho đến nay các nhà địa chất đã phát hiện nhiều khối khác nhau và thành phần khá phức tạp. Qua đó có thể hình dung tổng hợp Ophiolit chính là di chỉ của một VỎ ĐẠI DƢƠNG trong quá khứ , còn Vỏ Đai dƣơng đƣơng đại thì còn nằm sâu dƣới các đại dƣơng, con ngƣời chỉ mới nhận biết qua các tài liệu địa vật lý mà thôi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18093
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00355.pdf
  • Description : 
  • Size : 739.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.