Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18105
Title: Thành phần hóa học của vỏ Trái Đất
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Thủy quyển;Địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), p. 1539-1540
Abstract: Thủy quyển bao gồm toàn bộ các loại nước tự nhiên trên Trái Đất liên hệ với nhau thông qua chu trình nước. Trong chu trình này, nơi tích tụ nước lớn nhất là các đại dương chiếm tới 97,20% tổng lượng nước của thủy quyển, tiếp đến là các khối băng ở Nam Cực và Bắc Cực (2,05%) và nước ngầm dưới sâu (0,78%). Phần còn lại gồm nước ngầm nông (0,38%), hồ (0,01%) và sông (0,0001%). Bất kể loại nước nào trong thủy quyển của Trái Đất, ít nhiều cũng có độ khoáng hóa và có thể được xem như các dung dịch tự nhiên với nồng độ các chất hòa tan khác nhau. Tuy nhiên, đặc tính hóa học của nước tự nhiên khác biệt với thành phần của vỏ Trái Đất. Bây giờ ta xét đến một số thành phần quan trọng nhất của thủy quyển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18105
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00207.pdf
  • Description : 
  • Size : 983.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.