Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18126
Title: Địa chất Bắc Trung Bộ
Authors: Nguyễn, Bá Minh
Trần, Văn Trị
Keywords: Vị trí địa lý-địa chất;Địa tầng khu vực;Magma;Cấu trúc kiến tạo
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 919-932
Abstract: Trước năm 1945, công tác nghiên cứu địa chất do người Pháp thuộc Sở Địa chất Đông Dương thực hiện, sau đó các công tác nghiên cứu điều tra cơ bản về địa chất và tìm kiếm thăm dò khoáng sản do người Việt Nam thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, các trường đại học và các viện nghiên cứu liên quan thực hiện , có sự hợp tác của một số nước. Ở Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Lào, các thành tạo Paleozoi phát triển rộng rãi; các thành tạo Mesozoi và Kainozoi phân bố hạn chế hơn, được xếp vào đai tạo núi Trường Sơn. Về tài nguyên có các tụ khoáng sắt ở Hà Tĩnh, thiếc ở Tây Nghệ An, titan ở ven biển...
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18126
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00126.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.