Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18127
Title: Đứt gãy ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Authors: Lê, Duy Bách
Keywords: Đứt gãy;Địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lê, Duy Bách. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 31-34
Abstract: Mạng lưới đứt gãy ở Nam Trung Bộ là sự đan xen giữa các đứt gãy qui mô lớn phương ĐB - TN của đai núi lửa - Pluton rìa lục địa Đà Lạt ở phía Đông Nam và các đứt gãy phương kinh tuyến, TB - ĐN và á vĩ tuyến của kiến trúc uốn nếp tạo núi Srepok ở phía Tây Bắc. Ranh giới giữa chúng là đứt gãy phương ĐB - TN Tuy Hòa - Biên Hòa. Trên địa phận Nam Bộ phát triển chủ yếu các đứt gãy có phươn TB - ĐN Dầu Tiếng - Xuyên Mộc, Sông Vàm Cỏ Đông, Sông Hậu, Hà Tiên - Gành Hào, và có mặt đứt gãy phương kinh tuyến Rạch Gía - Năm Căn. Các đứt gãy này về cơ bản bị phủ bởi các thành tạo Kainozoi của đồng bằng Sông Cửu Long.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18127
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00350.pdf
  • Description : 
  • Size : 846.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.