Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18128
Title: Khoa Địa lý - Địa chất, Trường Đại học khoa học, Đại học Huế
Authors: Nguyễn, Khắc Vinh
Bùi, Đức Thắng
Keywords: Địa chỉ;Lịch sử phát triển
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Khắc Vinh, Bùi, Đức Thắng. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 177-178
Abstract: Giới thiệu về các cơ quan nghiên cứu, điều tra và đào tạo địa chất ở Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18128
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00424.pdf
  • Description : 
  • Size : 475.39 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.