Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18132
Title: Đứt gãy ở Tây Bắc Bộ
Authors: Lê, Duy Bách
Keywords: Đứt gãy;Địa chất;Tây Bắc Bộ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Lê, Duy Bách. Bách khoa thư địa chất (2017), tr.15-21
Abstract: Mạng lưới đứt gãy ở khu vực Tây Bắc Bộ đặc trưng bởi mật độ cao của các đứt gãy lớn với phương chủ yếu là TB - ĐN, song song với hệ thống đứt gãy Sông Hồng, như các đứt gãy Sông Đà, đứt gãy Sơn La - Hà Trung, đứt gãy Sông Mã. Đồng thời phát triển các đứt gãy phương á kinh tuyến, ĐB - TN và á vĩ tuyến. Về đại thể các đứt gãy chính ở đây sinh thành và phát triển trong bối cảnh địa động lực biến đổi nhanh ở hệ đường khâu giữa khối Đông Dương (Indochina) và khối Nam Trung Hoa trong suốt lịch sử Phanezozoi. Đặc điểm đáng chú ý là các đứt gãy ở Tây Bắc Bộ đều là các đới được dự báo phát sinh động đất mạnh, trong đó mạnh nhất là đới Sông Mã (Nguyễn Đình Xuyên, 2005).
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18132
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00348.pdf
  • Description : 
  • Size : 918.16 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.