Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18139
Title: Địa chất Trung Trung Bộ
Authors: Trịnh, Văn Long
Keywords: Vị trí địa lý-địa chất;Địa tầng khu vực;Magma;Cấu trúc-kiến tạo;Tài nguyên địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 14 tr.
Abstract: Địa chất khu vực Trung Trung Bộ rất phức tạp về cấu trúc và đa dạng về thành phần, tuổi thành tạo, tuổi biến chất, trải qua nhiều biến cố kiến tạo chồng chéo lên nhau kéo dài từ Paleoproterozoi đến Kainozoi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18139
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00127.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.