Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18142
Title: Địa chất Tây Bắc Bộ
Authors: Trần, Văn Trị
Đào, Thái Bắc
Văn, Đức Tùng
Keywords: Vị trí địa lý - địa chất;Địa tầng khu vực;Hoạt động magma;Cấu trúc kiến tạo;Tài nguyên địa chất
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Trần, Văn Trị, Đào, Thái Bắc, Văn, Đức Tùng. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 908-918
Abstract: Công tác nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên địa chất ở Tây Bắc Bộ đã được tiến hành trên 100 năm qua. Các công tác này đã được Sở Địa chất Đông Dương và Công ty Mỏ Bắc Kỳ thuộc Pháp lúc bấy giờ thực hiện từ giữa đầu thế kỷ 19 đến năm 1945. Những công trình về cổ sinh địa tầng, magma, biến chất, cấu trúc kiến tạo đã xác lập được các thành tạo địa chất Tiền Cambri ở Hoàng Liên Sơn, dãy núi Con Voi, Phanerozoi ở các lưu vực sông Đà, sông Mã cũng như việc thăm dò khai thác các mỏ như apatit Lào Cai, Cromit Thanh Hóa, than đá ở Hòa Bình v.v… đã được ghi nhận qua nhiều tài liệu xuất bản. Từ giữa cuối năm 1945, chủ yếu là từ năm 1955 đến nay, các công tác địa chất, khai khoáng đã được Sở Địa chất nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục khai khoáng hiện nay có các Tập đoàn Than - Khoáng sản, Hóa chất thực hiện. Trong vài chục năm gần đây, công tác nghiên cứu địa chất còn có các Trường Đại học, Viện nghiên cứu thực hiện. Trong giai đoạn đầu có sự giúp đỡ chủ yếu của Liên Xô cũ, nhưng từ giữa những năm 70 đến nay hầu hết đều do người Việt Nam thực hiện từ các công tác nghiên cứu, phân tích thí nghiệm, điều tra cơ bản, đo vẽ bản đồ địa chất khoáng sản các tỷ lệ từ 1:500 000 đến 1:50 000 (hoặc 1:25 000) đến các công tác thăm dò, khai thác khoáng sản. Những kết quả trên đã được lưu giữ trong các Lưu trữ Địa chất hoặc xuất bản dưới dạng các loại bản đồ, sách, tạp chí v.v…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18142
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00125.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.