Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18148
Title: Địa hóa của quá trình Magma
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Các đồng vị trong magma;Tư liệu Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 6 tr.
Abstract: Ngày nay, người ta đã khẳng định rằng magma nguyên sinh ở manti trên được thành tạo do nóng chảy cục bộ các đá có trước, còn magma thứ sinh được thành tạo do kết quả của quá trình kết tinh phân đoạn hay các quá trình khác có tác động tới magma nguyên sinh. Quá trình nóng chảy cục bộ có thể xảy ra theo 3 phương thức (Hess, 1989) như sau: 1/ Do áp suất của vật chất manti đang đi từ dưới lên bị giảm đi; 2/ Do quá trình nóng chảy khi các đá bị nhấn chìm; và 3/ Do hạ điểm nóng chảy của khối đá nhờ tích tụ các hợp phần chất bốc. Tính đa dạng về thành phần magma và các đá magma dường như tuân thủ theo hai quá trình khác nhau xảy ra ở độ sâu và áp suất khác nhau: 1/ Quá trình nóng chảy cục bộ các đá khác nhau; và 2/ Quá trình kết tinh phân đoạn magma nguyên sinh và magma mới phát sinh. Mục từ này chủ yếu giới thiệu về địa hóa của các nguyên tố chính, các nguyên tố vết và các đồng vị trong đá magma. Các quá trình hóa-lý liên quan đến phân dị kết tinh magma có thể xem ở chủ đề Thạch học
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18148
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00212.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.