Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18154
Title: Địa hóa của quá trình trầm tích
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Địa hoá trong biển;Trầm tích
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1563-1567
Abstract: Thành phần hóa học của các trầm tích và các đá trầm tích hết sức đa dạng, phản ảnh sự phong phú về thành phần khoáng vật. Các trầm tích có thể được phân loại theo nguồn gốc của các khoáng vật tạo thành, đó là: 1) Các trầm tích mảnh vụn; 2) Các trầm nguồn gốc sinh học; 3) Các trầm tích chứa sắt-kim loại. Tuy nhiên, để nhấn mạnh các quá trình địa hóa hình thành nên các trầm tích, ta chỉ xem xét tới các loại trầm tích hóa học được tạo ra trước tiên bởi sự tích tụ các hợp phần hòa tan; sau đó xem xét về địa hóa của quá trình hóa đá, các phản ứng nhờ đó mà các trầm tích hạt vụn bị biến đổi sau khi tích tụ và cuối cùng chuyển hóa thành đá trầm tích
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18154
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00214.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.