Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18156
Title: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Authors: Nguyễn, Khắc Vinh
Bùi, Đức Thắng
Keywords: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;Năng lực nghiên cứu;Quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 162-163
Abstract: Các cơ quan nghiên cứu, điều tra và đào tạo địa chất ở Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18156
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00418.pdf
  • Description : 
  • Size : 893.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.