Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18157
Title: Địa hóa dầu mỏ
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Thành phần của dầu mỏ;Nguồn gốc hữu cơ của dầu mỏ
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Văn Phổ. Bách khoa thư địa chất (2017), tr. 1602-1603
Abstract: Thuật ngữ dầu mỏ thường được sử dụng để chỉ hydrocarbon dạng lỏng gặp trong tự nhiên. Chính xác hơn, thuật ngữ này phải được sử dụng cho tất cả các hỗn hợp các hợp chất hydrocarbon gặp trong tự nhiên, dù cho chúng ở dạng rắn, lỏng hay khí. Các dạng rắn gồm asphalt và các asphaltit; các dạng khí là các khí tự nhiên. Dầu thô là hợp với thuật ngữ dầu mỏ lỏng. Trong mục từ này chỉ tập trung vào thành phần và nguồn gốc của dầu thô
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18157
Language: vi
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00218.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.