Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18167
Title: Địa hóa hữu cơ của nước biển và trầm tích biển
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Địa hóa hữu cơ của nước biển;Địa hóa hữu cơ của trầm tích biển
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1597 - 1599
Abstract: Độ phổ biến của vật chất hữu cơ nước biển và các trầm tích biển rất đa dạng và phức tạp. Trong nước biển, vật chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và phân bố theo tầng nước tùy thuộc vào hoạt động của các sinh vật biển. Trong các trầm tích biển, vật chất hữu cơ phân bố rất không đều tùy theo độ hạt và loại hình trầm tích. Sau khi lắng đọng, các vật chất hữu cơ trong trầm tích biển bị biến đổi theo các giai đoạn trầm tích và tạo ra các hợp chất hữu cơ mới gồm các hydrocarbon và khí methan
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18167
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00291.pdf
  • Description : 
  • Size : 985.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.