Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18170
Title: Địa hóa hữu cơ của nước ngọt và đất
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Địa hóa hữu cơ của nước ngọt;Địa hóa hữu cơ của đất (thổ nhưỡng)
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1595 - 1596
Abstract: Địa hóa hữu cơ của nước ngọt và đất xét đến thành phần carbon hữu cơ và các hợp chất hữu cơ trong điều kiện lục địa. Trong nước ngọt, sự phát triển carbon hữu cơ do quang hơp thường dẫn đến mất cân bằng vật chất hữu cơ và có thể làm biến đổi điều kiện môi trường. Trong đất, vật chất hữu cơ chủ yếu tồn tại dưới dạng mùn. Mùn có vai trò quan trọng đối với đất và các sinh vật phát triển trên đất.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18170
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00290.pdf
  • Description : 
  • Size : 859.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.