Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18177
Title: Địa chất y học
Authors: Lê, Thị Lài
Keywords: Địa chất;Y học;Địa chất y học
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 1028 - 1034
Abstract: Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học đa ngành (Địa chất, Địa lý, Y học và Y sinh học), nghiên cứu tác động của các vật liệu địa chất, các quá trình địa chất lên sức khỏe con người và hệ sinh thái. Địa chất y học là một lĩnh vực khoa học năng động, là cầu nối giữa Khoa học Trái đất, Sinh Y học và Y tế cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và sức khỏe cộng đồng. Địa chất y học nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh, nhưng không chữa bệnh Bunnell, 2004). Trên thực tế Địa chất y học đã bắt đầu được hình thành từ thời Hippocrates, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khi ông nói: Nếu bạn muốn tìm hiểu về sức khỏe của một cộng đồng nào đó, bạn chỉ cần tìm hiểu chất lượng không khí họ thở, chất lượng nguồn nước sinh hoạt và môi trường nơi họ sinh sống (Hippocrates, 460-377 BC) (Orem et al., 2011). Lịch sử ra đời và phát triển của Địa chất y học thời hiện đại được ghi nhận như sau (Bowman et al., 2003; Bunnell, 2004): Năm 1996: Nhóm làm việc về Địa chất y học đầu tiên được IUGS thành lập; Năm 2000: IGCP 454 Địa chất y học được xây dựng và thành lập bởi Hội Địa chất quốc tế và chương trình IGCP 454 tài trợ bởi UNESCO và IUGS; Năm 2001: Một số khóa đào tạo ngắn hạn về Địa chất Y học được tổ chức tại các nước phát triển và đang phát triển do Ủy ban Khoa học Quốc tế (International Commission on Scientific Unions) tài trợ; Năm 2005: Cuốn sách đầu tiên mang những khái niệm cơ bản và các lĩnh vực nghiên cứu của Địa chất y học “Essentials of Medical Geology” (Olle Selinus et al., 2005) được xuất bản; Cũng trong năm này, Hội Địa chất Y học thế giới được thành lập (IMGA) và Hội nghị Địa chất Y học thế giới đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tổ chức; Tiếp theo, từ năm 2005 đến 2011, lần lượt các Hội nghị quốc tế về Địa chất Y học được tổ chức; Năm 2008: Liên Hợp Quốc ra thông báo “Địa chất Y học là một trong những chủ đề của Năm quốc tế của toàn hành tinh – IYPE”; Năm 2009: Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ - NRC thành lập Ủy ban Quốc gia về Khoa học Trái đất và Y tế cộng đồng. Trong cuốn “Địa chất Y học - Medicinska Geologija” (Komatina, 2004), Komatina cho rằng từ những năm 1973 đến 1983 các tác giả người Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu các vấn đề về sức khỏe và mối liên quan đến hàm lượng Flo trong nước. Khái niệm “Địa lý Y tế” cũng đã bắt đầu được đề cập đến từ những thập niên 70 của thế kỷ 20. Một số tác giả Hà Lan cũng bắt đầu nghiên cứu các yếu tố Địa hóa, Địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe từ những năm 1970. Đặc biệt các tác giả thuộc các nước Đông Âu, Nga, Nam Tư cũ như Peric (1970, 1976/1979, 1982) đã có những nghiên cứu Địa hóa về Selen hay một số nguyên tố vi lượng và mối liên quan đến sức khỏe từ những năm 70-80 của thế kỷ 20. Chính Komatina, từ 1997-2000 đã xuất bản nhiều cuốn sách cơ bản về Địa chất Y học như: “Geological Basis for Ensuring Healthy Production and Living Condition” 1997; The Geological Environment and Production of Health Food” 1998; “Priciples of Medical Geology” 1999 and “Influences of Geological Factors on Human Health” 2000
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18177
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00526.pdf
  • Description : 
  • Size : 569.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.