Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18179
Title: Địa hóa than
Authors: Nguyễn, Văn Phổ
Keywords: Thành phần và cấu trúc than đá;Quá trình thành tạo than
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: 2 tr.
Abstract: Than đá là nhiên liệu khoáng có thành phần, cấu trúc và các thuộc tính đa dạng, được hình thành ở các hệ sinh thái đầm lầy nơi xác thực vật được nước và bùn lưu giữ không bị oxy hóa và phân hủy bởi sinh vật (biodegradation). Thành phần chính của than đá là carbon, ngoài ra còn có các nguyên tố khác như lưu huỳnh. Than đá, là sản phẩm của quá trình biến chất
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18179
Appears in Collections:Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BKT_00217.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.